Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 31. 01. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 29.1.2009


Události, které zde probíhají, jsou přípravou na ohromné změny, které vás čekají. Vše ještě zesílí ke konci tohoto roku a začátkem roku následujícího. Vše, co vás potkává, má svůj důvod. Někteří již vzdali svůj úmysl jít proti proudu a nechají se unášet proudem života vpřed, aniž by se báli. Dnešní energie jsou silné a jejich síla vzrůstá. Mnoho z vás se připravuje na své další úkoly, které se objeví jako z čistého nebe a jakmile se projeví, nesnesou již odkladu. Vše, co bylo nutné pro toto období udělat, bylo za vaší pomoci dokonáno. Nyní nastupují vyšší vibrace a s nimi se probouzí vědomí. Je to období hledání uvnitř sebe sama, napojení na svou duši a na vesmír. Jedinci, kteří spojují své vědomí, budou časem velice silní a budou mít na pomoci Zemi velký podíl. Spojováním vědomí se propojí duch lidský s duchem Země. Nezmizí problémy, budou následovat jeden za druhým, ale jejich vnímání bude jiné. Budou vnímány s nabytou lehkostí a rozvahou, nebudou se tolik dotýkat srdcí a i bolest již nebude tak vytrvalá, jako dosud. Ještě je čas na kompletní proměnu energetických obalů, ale existují jedinci, kteří se blíží odhmotnění. Je to jen začátek a je to otázka dlouhého procesu, který probíhá, avšak posléze se hmota stane pomíjivou. Mnozí se rozhodují na základě intuice a změny, které činí, velice prospívají jejich životu. Tento čas, jak již bylo řečeno, je časem sebezpytování, ale také učení se pohledu do sebe, poznání sebe sama a víře v sebe. Vše je zaměřeno na Já. Mnoho z vás již ztratilo spoustu jistot a buďte si jistí, že tomu ještě není konec. Vše musí být obnoveno, i celosvětový řád. Nečiňte nic pod tlakem a nenechte se nutit do věcí, které dělat nechcete. Vše, co děláte, konejte s láskou a s uspokojením. Prociťte vše krásné, co vás v životě potkává. Sejměte masky a žijte pravdu. Není důležité, jak vypadáte před druhými, ale jak se cítíte sami před sebou. Čistěte svou mysl od negací. Energie prostupují vaše těla i mysli a sjednocují vše, co je v nerovnováze. Možná cítíte tlak, pálení očí nebo divné chutě. Máte různé možnosti, jak získat nové životy. Obětujte svou minulost a pozvedněte ducha přítomnosti. Není mnoho, co říci, vše již dávno znáte, rozpomínáte se na to, kdo jste a proč jste zde. Přišli jste, abyste pomohli. Pomozte si sami sobě a tím pomůžete ostatním. Staňte se láskou.