Rozvíjejte radost v srdci

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 10. 02. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 6.2.2009


Mnoho dní a mnoho nocí se cítíte zvláštně. Probíhá vámi chvění a očekávání, občas se cítíte jakoby jste se právě probudili ze sna, ten sen je jako živý a prolíná se se skutečností. Mnozí se stále vracejí do svých minulých životů a pročišťují svou karmu. Je zde spoustu nových energií, které často splývají jedna s druhou, propojují se a napojují vás nahoru. Spojení přichází obvykle v době klidu, při relaxaci a dost často také třeba během sledování televize, kdy najednou jakoby zvuk zmizel, díváte se na obraz, ale vlastně ani nevíte, co sledujete. Vaše mysl odplula kamsi do dáli a vy jste duchem úplně někde jinde. To, co zažíváte, může být velice příjemné, zvláště v kontrastu s řešením běžných a nepříjemných věcí. Energie se hromadí a znova a znova se přelévá skrze Zemi a odnáší sebou to, co již patří minulosti. Máte před sebou ještě mnoho problematických dnů, někdy budete mít pocit, že již nemůžete dál, budete se chtít vzdát. Často si pokládáte otázky proč se vůbec snažíte, když se vám nic nedaří, proč tady jste, co tu děláte. Vydržte a nenechte se těmito myšlenkami vyvést z míry. Jakmile si je uvědomíte, poznáte je, uvidíte, že se dostáváte znovu do klidu a to, o čem jste ještě před chvílí přemýšleli, již jen mlhavě probleskuje. Několik dní i nocí budete možná svědky některých úkazů nebo jevů, budete bombardováni zprávami, při jejichž přečtení budete propadat zoufalství a beznaději. Je zde jedno řešení. Takové informace nejsou dobré pro vaši mysl a ti, kteří se s těmito informacemi, mnohdy zavádějícími, ztotožňují, propadají častěji pocitům skepse a deprese. Daleko více vnímáte to, co se děje kolem vás, u lidí, které znáte a kolem vás se objevují lidé se stejným smýšlením. Zrovna tak ale je zde spoustu z vás, kteří o svých pocitech nemohou s nikým mluvit, neboť jejich okolí se ještě nezměnilo, stále zde převládají prvky starého a nedořešeného. Ale i zde je pomoc na dosah a za několik měsíců se stále větší množství bude sdružovat do „pracovních“ skupin. Vše, co se dál bude dít, není pevně dáno, mění se to ze dne na den. Změny probíhají velice rychle a intenzivně. Je spoustu nových učení a spoustu informací přichází na Zemi. Objevují se informace považované za dávno ztracené a na některé se zase lidé začínají dívat jinýma očima. Není ještě konec všem zprávám ohledně celosvětového dění. Mnoho dalších se bude objevovat a budou velice znepokojivé. Všichni, kteří těmto zprávám uvěří, budou uvězněni ve svých myslích a nebudou po určitý čas schopni se od těchto zpráv odpoutat. Během jarních měsíců přijde mezi lid závažná informace o dalších událostech, které ukážou světu novou pravdu. Vše, co spojujete se svou současností, bude těmito zprávami ovlivněno. Nyní však buďte sami sebou a i nadále zůstaňte v sobě. Milujte se a rozvíjejte radost v srdci. Přichází zdroj, který vás povede do svého nitra. Nakonec se probudí třetí oko, které do této doby zůstávalo z velké části neaktivní. Buďte sbohem a ochraňujte se navzájem. Ámen.