Vhledy Celestinského proroctví (7. - 9.)

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 12. 03. 2009

S postupným zapojováním se do proudu energie roste naše schopnost získávání informací a porozumění. K urychlední vývojového proudu přispěje změna mezilidských vztahů, mezi milenci, přáteli, rodiči a dětmi, ale i vztahů k cizím lidem.Sedmý vhled - veškeré dění má svůj základ v proudění energii kolem vás. Všechno co vnímáme, všechny myšlenky i všechny pocity jsou jenom přetvořená energie. Člověk se dostal na úroveň vědomí, kdy může vědomě pracovat na své duchovní evoluci. Do této doby evoluce člověka probíhala samovolně a neznatelně pokračovala vzhůru, posouvána většinou jedinci, kterým jejich součastníci nerozuměli. Jejich vize, jejich sny se začínají uskutečňovat. Také sny obyčejných lidí v sobě mohou mít pro nás poselství, mít význam pro řešení našich úkolů a přinášet odpovědi na naše otázky. Synchronicity či "náhody" nás potkávají každý den, neustále a záleží na tom, jestli se jim otevřeme. Často sníme i ve dne. Všechny náhodné myšlenky, jejich útržky, zdánlivě nesouvisící s tím, co právě děláme, jsou sny. Pokud je zachytíme a jsme schopni si je uvědomovat, zjistíme, že jich je daleko víc než jsme si doteď mysleli. Myšlenka na někoho, koho chvíli na to potkáme, není náhodná.

Pokud na sny vědomě pohlížíme z hlediska svého životního cíle, našeho posvátného snu, brzy zjistíme, že každý s ním nějak souvisí. Začneme vidět jejich souvislost se svým životem, s překonáváním překážek, s našimi nadějemi. Své myšlenky máme pozorovat, pokusit se je pochopit zvnějšku, jakoby ani nebyly vaše. Musíte se pokusit pochopit všechny souvislosti a nechat se vtáhnout do proudu energie. Neměli bychom se bát negativních myšlenek, protože i negativní myšlenky mají své poselství, které má pro nás v daném okamžiku nějaký význam. Když budeme v proudu lásky, neznamená to ale automaticky pohodu za všech okolností. Pochopení pozitivních i negativních událostí v celém jejím dosahu má velký význam pro náš vědomý vývoj. Jakmile začneme chápat, že neexistuje myšlenka negativní či pozitivní, že neexistuje dobro či zlo, že je vše jenom událost v energii a čase, jsme schopní se posunout o stupeň výš a zapojit se do proudu energie a čerpat odtud sílu k vědomé evoluci sebe sama.

Osmý vhled - další urychlení vývoje přichází se změnou našeho postoje k druhým lidem. Změna se týká všech našich vztahů,  včetně mileneckých a vztahů mezi rodiči a dětmi. Romantická láska může náš vývoj zpomalit, pokud ji používáme jako náhražku za naše vlastní napojení na univerzální energii. Kořeny těchto problémů jsou v nevyrovnaných vztazích s našim rodičem opačného pohlaví. Chceme-li se vyvíjet, musíme si uvědomit a změnit naši nepřímou závislost na druhých.

Duchovní vývoj vyžaduje, abychom své děti vychovávali tak, aby byly plně integrované a měli vyvinuté spojení s univerzální energií. Dítě potřebuje energii dospělého neustále. Pro dítě je stálý kontakt s dospělým doplňováním energie. Proto by každé dítě mělo mít neustále zajištěný kontakt v poměru jedna k jedné. Jeden dospělý na jedno dítě. Jen tak je možné udržet tok energie na obou stranách. Vzhledem k tomu, že dospělý se může věnovat jen jednomu dítěti zároveň, je počet dětí v rodině (nebo společenství ve kterém žijí) velmi důležitý, protože v případě, že je příliš mnoho dětí, začnou okamžitě soupeřit o přízeň dospělého, protože potřebují jeho zdroj energie a začnou povědomě vznikat energetické způsoby.

K dětem je třeba chovat se jako k dospělým. Mylně se domníváme, že na některé věci jsou děti příliš malé, nerozumné a nemohou je pochopit. To je obrovská chyba, vžitá, zděděná představa. Jenom si vzpoměňte. kolikrát vám vaše dítě řeklo: "Až budu velký(á)". Ono nechce, aby jste se k němu chovali jako k dítěti. Žádná věc není tak složitá, aby se nedala popsat slovy, kterým dítě porozumí. Je to jen naše pohodlnost, lenost hledat jiné řešení než vyzkoušenou, staletími "prověřenou" cestu lži. Lež je lež, ať je velká nebo malá. Tím, že zvolíte pohodlnější cestu, vlastně dítěti v daném okamžiku odeberete energii. Nic není jednodušší než se zamyslet a vysvětlit jakoukoliv věc na dětské úrovni . Tím je dítě neustále napojeno na energii dospělého, nevzniká u něj žádný energetický způsob soupeření o energii a dospívá v přesvědčení, že je to tak správné. Takový člověk se posouvá v evolučním měřítku o stupínek výš a posouvá své děti do proudu evoluce. O to bude lepší jejich dospělý svět.

Na chování každého z nás, každém jednotlivci záleží, jak bude vypadat příští svět. Zda půjdeme dál cestou hádek a malicherných půtek, nebo budeme hledat cestu harmonického souznění se všemi toky okolní energie. Teprve potom vystoupí lidstvo na vyšší úroveň, na úroveň člověka. Máme poprvé v historii lidstva možnost být propojeni, informační společnost poprvé dává možnost vzájemně sdílet myšlenky, ať už jsme na kterémkoliv místě. Máme poprvé možnost vědomě směrovat sami sebe do proudu evoluce.

Devátý vhled - zatímco prvních osm vhledů popisuje způsoby chování a myšlení člověka v jeho evolučním vývoji, devátý vhled nám ukazuje možnou tvář světa v průběhu příštího tisíciletí. Technika pokročí natolik, že si lidé budou moci dovolit opustit města a žít uprostřed přírody v centru přírodní energie a přitom spojeni se vším, co budou potřebovat k životu. Dobrovolná kontrola porodnosti, automatizace výroby potravin,dopravy, uspokojování všech lidských potřeb. Uspokojování bez přílišných požadavků ze strany kohokoliv, ale na druhé straně bez nutnosti peněz.

S postupným zvyšováním vědomé energie budou všichni lidé vědět, kde je jejich místo a jejich činy budou vždy souviset s činy ostatních, protože každý bude napojen na energii těch druhých. Vyřeší se problémy rozvojových zemí, protože lidstvo se zbaví potřeby ovládat a vlastnit. Tím se uvolní obrovské zdroje, které budou moci dále rozvíjet lidskou společnost. Každé setkání nás obohatí, protože k sobě nebudeme přistupovat jako zápasníci o energii, ale vědomě se budeme napojovat. Tímto napojením energie zároveň budou řešeny i různé otázky života na Zemi, protože spojená energie více osob bude mít zcela zákonitě i vyšší schopnost odpovědí. Celková lidská kultura bude transformovat do vyšších celků energie. Čím více se otvíráme energii, tím více se z touto energií ztotožňujeme, dostáváme se do vyšších a vyšších úrovní energetického vnímání.

James Redfield: Celestinské proroctví. Knižní klub, PRAGMA 1995
James Redfield, Carol Adriene: Celestinské proroctví - pracovní kniha. Knižní klub, PRAGMA 1996