Nepolevovat

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 09. 03. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 5.3.2009


Změny jsou již připraveny. Veškeré dění je nyní urychlováno, co nejvíce se dá. Také nastávají problémy s prožíváním minulosti, neboť mnozí nezvládají toto tempo a začínají pozůstávat v pozadí. Tempo očisty se stále zvyšuje, váš čas běží a spoustu z vás již stojí zčásti v novém světě. Není jasno zda a k jakým změnám bude moci dojít a v jaké časové souslednosti, ale každým okamžikem se probouzí masy lidí, kteří si začínají uvědomovat souvislosti. Nejde zde již jen o to, zda člověk zvládne nastalé situace, ale i o to, zda bude schopen udržet výšku svého vědomí na takové úrovni, která bude zajišťovat jeho soustavný rozvoj a posun nad hranice časovosti. Několikrát budete moci pocítit silný vliv negativních energií, které stále působí a spoustu lidí je velice málo odolných vůči těmto energiím, přebírají je od sebe navzájem, aniž si uvědomují jejich původ. Tímto neustále padají zpět z dosud již těžce dobytých pozic. Nyní je však nutnost žít sami za sebe a nacházet inspiraci ve svém žití, neboť cokoliv, co projde naším vědomím, již souvisí s vyšší rovinou bytí, častokrát však toto zůstane bez odezvy. Každopádně situace se stává stále obtížnější, tak jak lidé postupují dále, tak jsou nuceni zvládat stále těžší lekce, některé se však týkají spíše nevědomé oblasti. Neustále se objevují podněty, které znovu a znovu probouzí a vrací zpět nezpracované věci. Mnozí si toto uvědomují, málo z vás tyto věci zkouší odstranit a napravit, ale většina se však stále vrací k pohodlí svých zažitých myšlenek a zvyků. Tato doba je velice různorodá. Je obrovský výběr možností a kdyby již nyní byly odkryty schopnosti, které byste již dávno s vašimi potenciály mohli využívat, bylo by odstraněno spoustu problémů, depresí a smutků a vůbec spousty nekonečně se opakujících událostí. Energie procházejí všemi životy, avšak nyní již nedávají takovou možnost volby, jak tomu bylo dosud. Spousta z vás již nastoupila cestu a je nekompromisně tlačena vpřed. Není zde tolik nelásky, avšak není zde ani dostatek lásky, natož přebytek. Láska se teprve po kapkách probouzí a nachází cestu spolu s vámi. Dnešní a také příští dny jsou spoutány energiemi jarních dnů. Avšak přijde mnohem silnější tlak, mnozí budou udiveni tím, co uvidí. Okolo slunce bude spoustu rozhovorů a nejasností. Nastane doba, kdy se rozvine mnoho dalších schopností, informace budou seslány na Zemi, aby byly využity ve prospěch toho, co má přijít. Nebudou dostupné úplně každému, avšak ten, kdo bude potřebovat a chtít, obdrží vše. Následovat bude změna zemské osy a proběhne řada zemětřesení. Země se čistí a otřásá. Všichni budou moci být účastníky procesu, který musí nastat. Mysl bude také očištěna. Okolo lidí bude kroužit množství negativních energií a budou hledat každou příležitost, aby byly přijaty a zapracovány a staly se součástí té které mysli. Zůstaňte stát na několik okamžiků, ozdravte svou mysl, očistěte ji láskou a světlem a teprve poté opět pokračujte dále. Toto zastavení se vám v budoucnu zúročí. Buďte věrni sami sobě a hledejte v sobě boží bytost, neboť nelze hledat jinde. Vy jste tím bohem a vaše láska se probouzí a šíří do ostatních dimenzí. Zůstaňte sami sebou. Amen.