KŘÍDLA - nové "Právě dopadající energie"

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 18. 03. 2009

NOVÝ ZAČÁTEK – aktuální příznaky transformace – 5.3. 2009Vítejte!

           

Kousek po kousku, krok za krokem – a nyní již jsme na novém začátku. Velmi mnoho duším obývajících nižší, starý svět, bylo dáno dostatek času a příležitostí na výběr, zda chtějí zůstat ve starém nebo se přesunout do nové, vyšší reality a udělat další krok pro celek. Mnoho z nás tak učinilo. Když jsme odcházeli, možná jsme opravdu i pocítili velký konec jednoho dějství... a možná jsme si uvědomili i ztrátu smyslu naší identity i smyslu našeho místa. Nyní jsme připravení přeskočit... zažít velké znovuzrození a úplně nové začátky.

Krátce předtím, než my jsme vstoupili do našeho vlastního nového prostoru, vyšší dimenze, jsme mohli vnímat svalovou a fyzickou bolest, jak jsme překonávali hustotu, kterou jsme možná měli i uvnitř. Ale jednou už jsme tu a nějaké to nepohodlí nás přece nemůže zastavit.

Posun do výše vibrující reality vytváří známé příznaky, které jsou vždy přítomné. Jsou to: nízká snášenlivost pro nižší energie a způsob života, velká osamělost, ztráta paměti, extrémní únava a pocit, že byste nechtěli dělat nic jiného, než odpočívat, být neteční a spát. Dále je to kolísání nálad či náhlá velká radost a mír. Pocit hlubšího spojení se zdrojem a s dušemi, silnější vnímání lásky a velmi silné uvědomování si toho, co je kolem nás. Co všechno tím přesně myslím ?

- nízká snášenlivost pro níže vibrující energie: Nižší energie jsou příliš husté pro ty, kdo vibrují výše. Tito se pak mohou cítit velmi těžce, nepříjemně, snad i přímo děsně. Tyto energie v nás mohou vzbuzovat pocity, že by bylo nejlepší odejít, uprchnout na výše vibrující druhý břeh, kam vlastně náležíme, a vytvořit si vyšší realitu někde docela jinde než zde. Již nadále nenáležíme nižším rozměrům. Osobní svatyně a příroda nám pomáhají spolu s tvořivostí a věcmi vysoce vibrujícími jako jsou - láska, starostlivost, respekt, umění, relaxační hudba.

- velká osamělost: Vibrujeme výše a zase o něco více nesouvisíme s nižšími energiemi uvnitř i venku. Většinou nebývá kolem nás příliš mnoho lidí podobného smýšlení. A tak tu můžeme stát docela osamělí... jsme předchůdcové, předvoj a pokud nejsme schopni tolerovat nižší energie po dlouhé časové období, stává se pro nás to čekání téměř nekonečné – alespoň pro tuto chvíli. Nakonec se může zdát, že jsme jen jediní v okolí, ale i toto se nyní změní (více o tomto dále). Snažte se žít s dětmi (ony přirozeně vibrují výše) a nalezněte další přátele a lidi, kteří nás budou opravdu milovat a starat se o nás (a to i když nesdílejí naši víru). Opravdová láska vibruje velmi vysoko a udrží vás ve spojení s harmonií.

- ztráta paměti: Proměňujeme se v čisté energie a také toho mnoho energií z nás odchází. Navíc existujeme často v kapsách energií s různými tématy. Vyšší energie se pohybuje dovnitř a ven velmi rychle a v momentu se mění. Stáváme se čistou energií. Tímto způsobem se budou stávat různé detaily diskutabilními. Přijímám korespondence od čtenářů, kteří cítí potřebu opravit můj pravopis, mluvnici. Dříve jsem milovala dokonalý pravopis, ale jednoduše teď to není možné - je příliš zdlouhavé posílat každá Křídla na korekci. Detaily a analyzování se nakonec stanou diskutabilními, jen jak láska a energie přijdou, pak v nás již zůstanou.

- žádný smysl místa: Tato zkušenost je velmi běžná a se bude vyskytovat vlastně vždy, když stoupáme. Prostě se nehodíme kamkoliv. Můžeme se cítit ztracení, trošku šílení, nejistí.

- pocit odpojení: Mnoho toho odchází z našeho prostoru během stoupání. Můžeme začít vibrovat jinak než jiní lidé a tak se potřebujeme oddělit. Nebo možná naši dřívější přátelé nyní odcházejí jinam, třeba z důvodu jiného „úkolu", než jaký je ten náš. My se již nemůžeme vázat nebo se stávat součástí starých systémů. A dokonce se mohou i naši oblíbení zvířecí společníci rozdělit podle toho, jak jsou schopní cestovat s námi k našemu novému břehu (a oni se pak vždy vrátí v nové formě ! ).

- netečnost, vyčerpání, spavost: Netečnost cítíme, když se restartujeme, vynulováváme nebo balancujeme v prostoru, zatímco čekáme na naše nová spojení nebo nové role. Vyčerpání přichází při přepojování našich těl k vyšší vibraci (naše buňky jsou v pohybu a toto vezme hodně energie). Spavost přichází, když jdeme z jedné dimenze do druhé (cítíme chlad a jen těžko se zahříváme). Vězte, že všechno je jen dočasné !

· radost a mír, hlubší spojení s našimi dušemi a pocity lásky: Toto je To, co nastane, když se odpoutáme ze starého a nižších energií.

· velmi silné uvědomění toho, co je kolem nás: Čím výše vibrujeme, tím více jednoty zažíváme. Oddělení nastává ve staré realitě, a když se s tím setkáme, potom to může být pro nás dost nepříjemný pocit. Uvědomujme si jednotu úplně každé věci kolem nás, pak poznáme, že MY jsme Celkem a všichni jedním. Tohle je dané stupněm vývoje každého z nás. Všechno ovlivňuje vše ostatní a čím dříve si to každý uvědomí, o to dříve bude bohatší naše planeta, i my.

Koncem února a začátkem března jsme dosáhli dalšího milníku a byli jsme připraveni hnout se kupředu ještě víc. Úspěšně jsme uvolnili velkou část starého. Přichází nové začátky, nová spojení, nové základy a nové cesty jsou v našich životech stále více viditelné.

Ano, začínáme. Potřebovalo toho být v nás mnoho opraveno a mnoho odstraněno. Potřebovali jsme být zanecháni doslova s holými kostmi, v naprostém minimu proto, abychom mohli začít ještě jednou. Zůstalo nám možná méně přátel než kdy předtím, možná jsme i přišli o peníze a možná i o nějaké další věci. Potřebovali jsme být očištěni před tím, než bude cokoli nového přidáno - protože to přidané bude složeno z velmi vysoké energie. Potřebovali jsme mít svoje plátno čisté předtím, než obdržíme úplně nové barvy pro nakreslení našeho nového obrazu.

(Tento scénář se vyskytuje také pokud jde o zemské živelné pohromy. To je důvodem, proč naše krásná Austrálie zakoušela tak masivní požáry... ony připravují čistou půdu pro úplně novou, vyšší vibrační realitu. Co pak povstane ze sutin bude jasná, nová oblast, která bude uzemněným a vhodným místem pro Nový svět... A místo, které bude známé široko daleko pro jeho velmi důležitý příspěvek naší planetě.)

Jestli se cítíte uboze, jako byste byli nyní v pekle namísto v nebi, vězte, že toto přichází z vašeho většího spojení se starým. Čím více jsme zapleteni ve staré realitě, tím více obtížné to pro vás může být a hůře se cítíte. Věci se vskutku stanou lepšími, když v mysli opustíte starý svět, řeknete NE nepříjemným věcem a jedincům.

Naše nová realita a náš nový svět bude s námi. A budeme JEDNO. Brzy bude (pokud se tak již nestalo), každý z nás představen jednomu nebo více lidem. Pak budeme již dva v naší nové realitě ( vztahy z minulosti mohou zůstat také a dokonce ve vyšších úrovních ). Toto bude začátek nových společenství.

Avšak potřebujeme být ostražití, komu ukážeme náš nový svět a novou realitu. Ne každého člověka můžeme nechat vstoupit. Ale někteří lidé nás vhodně osloví a potom se naše přání a potřeby krásně a kouzelně setkají.

To, co se teď děje s ekonomikou, je také část plánu. Bylo to předpokládáno, muselo se to stát. Starý svět potřeboval také začít znovu. Byl čas pro to ho roztříštit. Tento masivní přechod je vskutku v božském a dokonalém řízení... Vězte také, že budeme chráněni. Odešli jsme z toho světa a jdeme dál přes divné až matoucí události konce jednoho světa a ztráty smyslu věcí.

Všechno čekání, osamocení a odloučení uplynulých mnoha let pro mnoho z nás, brzy odejde. Ano, vskutku začínáme...

Přeji vám mnoho lásky, síly a vděčnosti.

Karen 
(kráceno)
translation 2009 by Sanny
zdroj: http://www.emergingearthangels.com/