Jarní exkurze 2009

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 24. 03. 2009

Hydrobiologická laboratoř MZM pořádá ve spolupráci s Klubem přírodovědeckým a Unií pro řeku Moravu jarní exkurze v roce 2009:4. dubna 2009 (sobota):
Exkurze do severní části plánované CHKO Soutok (část mezi Bulhary a Lednicí)
Sraz v Lednici u autobusu v 9.30 hod (odjezd z Brna hl.n. rychlíkem v 8.36 hod do Podivína - příjezd v 9.10 hod, přestup na autobus do Lednice s odj. v 9.20 od nádraží v Podivíně, do Lednice příj. 9.30).  Trasa je vedena lužním lesem mezi Zámeckou Dyjí a hlavním tokem Dyje jižně od Pastviska na rybníčky a tůně na Herdách, k bulharskému jezu a do Bulhar, odtud po levobřežní části budoucí CHKO kolem Mahenova jezera, Kutnaru a Květného jezera k mostu přes Dyji a do Lednice. Celková délka trasy je 22 km (s několika možnostmi ústupu na vlak nebo autobus, k dispozici budou jízdní řády).
Vedou Mgr. Michal Krejčí (Unie pro řeku Moravu), RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. (MZM) a prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (přír. fak. JU České Budějovice).

26. dubna 2009 (neděle):
Pod Kuřimskou horou  - studánky přírodního parku Baba
Sraz v 9.00 hod u Semilassa v Králově Poli na zastávce MHD směr Ivanovice. Z Ivanovic půjdeme kolem Ivanovické a Hrbáčovy studánky na rozcestí pod Velkou Babu. Z rozcestí sejdeme k Jinačovické studánce Marušce a podél golfového pole dojdeme pod Kuřimskou horu s málo známým vývěrem – studánce zatím bezejmenné. Odtud pokračujeme kolem Kuřimské hory ke kapličce s pramenem. Od kapličky je možné dojít na bus či vlak do Brna (délka 8km), nebo se za příznivého počasí po vrstevnicové cestě vrátíme do Ivanovic (12km).
Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny a RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře.

17. května 2009 (neděle):
Studánky v okolí Útěchova – Trpaslíkův pramen
Sraz v 9.00 hod v Králově Poli nádraží na zastávce.autobusu č.43 do Útěchova.
Exkurze povede od zastávky „U Buku“ k málo známému Trpaslíkovu prameni a studánkám „Dykova“ a „U Jezevce“. Po žluté značce se vrátíme kolem Konšelovy studánky zpět na zastávku „U Buku“.  Délka trasy do 10km.
Vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny ČSOPa RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře.

14. června 2009 (neděle):
Studánky v Líšni
Sraz v 9.00 hod v Mariánském údolí na konečné autobusu č.45.
Nejprve navštívíme vrt u pódia z alkalickou vodou a dále studánku Samostřípku nedaleko Horákovské myslivny. Pak sejdeme k vrtu u Muchovy boudy a exkurzi zakončíme u Líšeňského hřbitova na konečné autobusu č.58 (délka 8km). V případě příhodného počasí můžeme ještě dojít k vývěru velmi tvrdé vody do požární nádrže v Líšni a studánce Libušce (délka 10km).
Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny ČSOP a RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. z Moravského zemského muzea – hydrobiologické laboratoře.