Očišťování

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 26. 03. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 24.3.2009


Ještě stále se zde roztahuje temnota. Je stále více tlačena od Země, avšak světlo ještě nedosáhlo takové intenzity, aby bylo schopno přeměnit temnotu. Světelná energie je stále silnější a nyní v jarních dnech se projevuje skrze slunce stále větší měrou. Mnohým se zdá, že slunečního svitu je velmi málo, avšak toto se během pár dní změní. Země rozkvete pod jarním sluncem a spolu s ní se probouzejí lidé. Neustále mají pocity, které si nedokážou vysvětlit. Denně není okamžik, kdy by se neukázaly energetické shluky, které velice ovlivňují rozumovou oblast. Lidé si uvědomují, že minulost odchází a čekají, co přijde v dalších dnech. Stále větší množství lidí poznává, že osudu se nelze vyhnout a také, že ač se snaží jak mohou, nevyhnou se prožívání a očišťování. Samota již tolik netíží jako dříve. V podstatě je málo času uvědomovat si takovéto pocity. Vše se urychluje a během měsíce je vždy velice rychle uzavřeno mnoho důležitých věcí. Jakékoliv vztahy jsou prožívány daleko rychleji, pokud zrovna nejsou osudové, tzn., pokud se nesetkávají partneři, kterým je souzeno zůstat spolu po delší část svých životů. Karmické události nabírají intenzity, valí se sem a nenechají člověka vydechnout, jakmile se uzavře jedno, ihned nastupuje další, není nač čekat. I přesto, že je toto tempo velice vysoké, i přesto je pomalé vzhledem k tomu, co by bylo třeba dočistit a odžít, nežli nastane změna. Někteří věří, že své karmy již uzavřeli navždy, avšak opak je pravdou, neboť i když se stávají lehčími a čistějšími, stále jsou zapřaženi v tomto koloběhu. Odpovědi, které přicházejí, jsou stále častější, avšak je nutné, aby byly rozpoznány od hlasu ega. Kolem se rozvíjí možnosti zasáhnout do životů svých i ostatních, stále více přibývá možností, kdy můžete učinit odpuštění všem, kterým jste ublížili. Skrze odpuštění jste vedeni daleko rychleji. V neposlední řadě se zde objevují mnohé bytosti, které sestupují do nižších úrovní, aby mohli daleko účinněji pomoci. Tyto bytosti jsou velmi odvážné, neboť je stojí veliké úsilí sestupovat do stále větší hustoty. Nastane nový měsíc, který bude měsícem smrti a znovuzrození, jak již bylo řečeno. Mnoho z minulosti v tuto dobu zemře a bude nahrazeno novým. Země také bude dále obnovovat svůj plášť, bude se zbavovat starého a otřásat se a očišťovat vodou, ohněm a větrem. Spoustu iluzí odejde spolu s tím. Oči všech se začnou otevírat a uvidí to, co zůstávalo skryto. Pravda je připravena, aby byla nalezena, buďte připraveni i vy. Stále jste slepými a nekonečně dlouho se necháte přesvědčovat, nežli uvěříte. Avšak víra nepotřebuje důkazy. Láska přichází ke každému, aniž jí čeká a prostupuje jeho životem. Zůstaňte vždy bdělí a buďte s láskou.