Jeden starý dopis

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 05. 04. 2009

Pokud zaujmete hysterickou osobu, či si s ní dokonce snad i něco začnete, můžete očekávat cokoliv.Vážený soudruh JUDr.Gustáv Husák, CSc.

První tajemník KSČ a president republiky

 

Věc: Žádost o pomoc při záchraně dětí ohrožených přežitky minulosti

Jako člen KSČ od roku 1961 se na tebe, soudruhu presidente, obracím s možná neobvyklou prosbou. V našem pracovním kolektivu jsem si povšiml jedné soudružky, která se od ostatních pracovníků izolovala, a zdálo se mi že je stále jakási zakřiknutá a smutná. Na oslavě MDŽ jsem s ní při tanci soudružsky promluvil a zjistil jsem, že tato soudružka XY, bytem XXX je vdaná za politicky nevyhraněného a pravicový oportunismus vyznávajícího, z KSČ pro naprostou pasivitu v krizových letech vyškrtnutého YY.

Rozhodl jsem se jí podat pomocnou ruku a působit na ni i na její děti ve smyslu marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu a v souladu se svým lektorským úvazkem na večerní univerzitě marxismu-leninismu v našem městě.

V průběhu tohoto působení jsem poznal, že tato soudružka má zdravé jádro a byť bezpartijní, plně podporuje politiku naší strany. Mé působení bylo ovšem ztíženo zásahem jejího manžela, který jí setkání se mnou hrubým způsobem zakázal. Dokonce mě před ostatními soudruhy nevybíravým způsobem očernil a slovně napadl.

Chci tě, soudruhu presidente, ubezpečit že jako člen strany vím, kde je moje místo a při setkáních s jmenovanou chci jí a jejím dětem pomoci najít orientaci ve složité době. V době, která jak mnohdy vidíme, klade přílišný důraz pouze na formální práci s lidmi a nehledí na to, oč nám jde především – na blaho a politickou vyspělost člověka.

Prosím, soudruhu presidente, abys dal příkaz příslušným soudruhům ZY, ZX aby mi neztěžovali mé politické působení a nepodstrkovali motivy, jež nemám.

Připouštím, že k jmenované soudružce mám soudružské sympatie, ale cítím odpovědnost i za morálně-politický profil jejích dětí. Jsem si však vědom svých povinností komunisty a nechci být skandalizován pravicovým oportunistou, jejím manželem.

 

Autentický dopis, citováno podle knihy T. Novák, H. Drinocká: Proč mi děláš scény?! aneb máte doma hysterického partnera? Era, Brno 2002, ISBN: 80-86517-26-8