Nic se neděje?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 12. 04. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 8.4.2009


Mnoho věcí se dělo a děje. Jsou to změny rozsáhlého původu a ačkoliv se zdá, že se nic neděje anebo že je spoustu věcí stále stejných, spoustu změn nemůžete jako lidské bytosti registrovat a také je spoustu důležitých věcí, které se ani vysvětlit nedají, neboť byste je nemohli pochopit. Dostáváte pouze informace, kterým můžete porozumět. Nic není stejného, vše se opravdu mění a děje. Děje se ve všech úrovních, nejen v té vaší. A změny se odráží nejen ve svém okolí, ale projevují se i v okolních dimenzích i na bytostech v nich žijících. Je zde množství energií, z nichž některé nejste schopni vnímat, natož využít jejich potenciál. To, co zde probíhá, má a bude mít spoustu možných vyústění do dalších, nastávajících událostí. Je velké množství budoucností a je na vás, jak se věci budou odvíjet. Všechno tvoříte vy sami. Energie pouze napomáhají těmto změnám. Jste k těmto změnám vedeni. Je důležité být aktivní a nečekat, co přijde. Některé události skutečně přijdou a nezávisí na lidských myslích. Jsou řízeny osudem a vyššími událostmi. Každopádně mnoho z toho, co vás potkává, je vámi z velké části tvořeno. Mnozí se domnívají, že události nelze řídit. A také mají částečně pravdu, neboť zde působí další množství faktorů, především karmická vazba. Události jsou prožívány s velkým nasazením. Energie pročišťují vše, čeho je nutné se zbavit. Nánosy uložené zde za dlouhé věky. A sami víte, že je to velice těžká práce, kterou byste sami bez pomoci řešili mnohem déle, nežli nyní. Opravdu není mnoho času, není možné věci odkládat. V tomto roce bude očištěno mnoho z minulosti a pokud vás něco tíží, je nutné okamžité řešení. Veškeré transformační příznaky, které se dosud projevovaly, budou časem odeznívat. A mnohé další se objeví. Půjde však převážně o věci psychické a vnitřní, které budou stále více zaujímat místo ve vašich životech. Budete cítit, že jsou nejdůležitější věcí ve vašich životech. Okolní věci již pro vás nebudou tolik důležité, jako tomu bylo dosud a spoustu lidí se naučí žít převážně v souladu se svým vnitřním vedením. Nebude se zde nějakou dobu projevovat vliv energií, které jsou tlačeny k Zemi, neboť tyto jsou Zemí očišťovány. Dále je důležité, nenechat se ovlivnit názory a míněním ostatních, stát si pevně za svým, neboť mohou být chvíle, kdy byste se mohli cítit zahlceni spoustou informací a nebudete si vědět rady, dokud se nezklidníte a nezačnete naslouchat vnitřnímu vedení. Informací zde je ohromná spousta, tolik, jako nikdy předtím a proto je velice důležité rozlišovat a přijímat informace, které rezonují s tím, co cítíte a vnímáte. Nyní je příležitost k rychlému růstu a měla by být využita. Vnímejte to, co se děje kolem vás, mnoho situací se zdá zvláštních, jakoby jste stále více pronikali jinam, mimo prostor a čas a zároveň jste tady a teď a i to, co v těch chvilkách uvidíte, vidíte jiným zrakem. Meditujte a buďte v souladu se Zemí a s přírodou.