O víkendu

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 04. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 16.4.2009


Informace, které přichází, se týkají otevření hvězdné brány. Skrze bránu přichází mnohem více síly. Tato síla velmi důrazně udeří během víkendu a pozvedne bytosti do světla anebo svrhne do větší temnoty. Důsledkem tohoto procesu přibude velké množství fyzických a psychických problémů, které postihnou některé jedince. V psychice to bude také náhlá změna v nazírání některých situací. Jak fyzické, tak psychické se mění, zde není možnost návratu zpět. Mnohonásobně zesílí tlaky a během času projde branou mnoho nových služebníků božích, kteří obejmou své žáky a protějšky a otevřou v nich sílu dosud nevídanou. Osobnosti budou rozloženy, vše se spojí v jedno a tak to také setrvá po určitou dobu. Ti, kteří uvíznou v bráně času, vrátí se zoceleni a posilněni. Opakovaně se projeví vliv Měsíce a Slunce a pozmění zemskou gravitaci. Mnoho jedinců pozvedne svou mysl do světla a přinese si rady, které pomohou zformovat jejich budoucnost. Mnozí pak půjdou vpřed jako jeden a odčiní, co dosud bylo jen po částech spláceno. Nebude nutné, aby projevy spolupráce dosáhly nejvyšší intenzity, neboť spolupráce pokračuje každým dnem a budoucnost se tvoří krok za krokem. Lidé jdou po cestě uvědomění, ale zapomínají, že nejsou ještě na takové úrovni, aby byli schopni porozumět všemu, co se děje. Mají informace, které potřebují. Během následujících dní se probudí den, který uvede mnohé na cestu spasení, neboť se znovu ukáže znamení, které bude zářit široko daleko. Není nutné zdráhat se přijmout to, co je zde. Nyní je potřeba dostat světlo do srdcí všech lidí. Spojením těchto záblesků se uvolní lavina, která zde dosud narůstala a promění se na čistou lásku. Ámen.