Tibetští mniši na Moravě

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: Občanské sdružení M.O.S.T., Vydáno dne: 06. 05. 2009

Od 11. do 14.května 2009 navštíví Českou republiku 8 tibetských buddhistických mnichů z kláštera Lhodak Gaden Dhonnyiling. V Ostravě a Opavě budou sypat pískovou mandalu, tančit posvátné čhamové tance, zpívat tantrické zpěvy a diskutovat s lidmi. Jedná se o první představení rituálních tantrických tanců a zpěvů na Moravě.Českou republiku navštíví mniši v rámci svého evropského turné na pozvání Občanského sdružení M.O.S.T. Cílem delegace je představit unikátní tibetskou buddhistickou kulturu a získat finanční prostředky na obnovu svého kláštera v exilu i v samotném Tibetu.

Vstupenky je možné koupit v předprodeji v MIC Ostrava a Sluna Opava. Počet míst na jednotlivých akcích je omezen, proto doporučujeme si lístky zajistit včas.

Program návštěvy najdete na www.ProTibet.org

 
O klášteru

Klášter Lhodak Gaden Dhonnyiling je jedním z 13. klášterů založených pod ochranou Velkého Pátého dalajlámy v roce 1649 v Lhodak Dhuwa Dzong na jihu Tibetu. V roce 1959 byl klášter zcela zničen čínskou lidovou armádou. Několik mnichů, kteří přežili drancování kláštera následovalo Jeho Svatost dalajlámu do exilu a v roce 1993 se jim podařilo znovuzaložit klášter v Dekyilingu - Tibetské kolonii poblíž místa Dehrádun v jižní Indii. V roce 1996 jej inauguroval a požehnal J.S. čtrnáctý dalajláma.
 

Písková mandala

Mandala je vizuální schéma, které popisuje universum z osvíceného úhlu pohledu. Mandala (neboli kolo, oblouk) je harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Oba obrazce spojuje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému.
Písková mandala je vytvářena velmi pozorným sypáním barevných přírodních písků nebo rozdrcených polodrahokamů. Vytvoření mandaly trvá několik dnů, které jsou provázeny buddhistickými obřady (tzv. púdžami) k božstvu mandaly. Konečné rozmetání mandaly a vsypání písku do řeky symbolizuje pomíjivost všech pozemských jevů a přenesení energie mandaly do širokého okolí.

Mandala věnována Buddhovi Medicíny (tibetsky Sangye Menlha) je projevem léčivých sil všech osvícených bytostí. Kontakt s Buddhou Medicíny, pronášení jeho manter a provádění příslušných praxí „uzdravuje“ naše „vnější“ choroby, neduhy a churavost, ale rovněž i „vnitřní“ nemoci jako jsou nenávist a chamtivost.

Občanské sdružení M.O.S.T.
www.ProTibet.org