Změny

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 08. 05. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 4.5.2009


Nadchází letní dny. Slunce se ukazuje čím dál více a také jeho energie se šíří po celé Zemi. Mnozí se těší z paprsků, které hřejí a těší se z těchto dnů. Energeticky vše, co je zde, je v rovnováze. Změny, které přijdou vynesou energii vzhůru od Země. Zároveň přijde další energetický tlak, který opět pozvedne vědomí lidí. Již v této chvíli je zde mnoho bytostí, které zde žijí spíše jako ve snách. Jsou velice roztěkané a stále více odchází do jiných realit. Je to důsledek proměn, které jsou stále častěji registrovány. Není ještě energeticky vše dořešeno, lidé jsou na půli cesty. Mnozí si počínají způsobem, který se vymyká jejich běžnému řešení situací. Není to nic divného, neboť časem se vše promění a nezůstane kámen na kameni. Běžné návyky zmizí a vystřídají je úplně jiné reakce. Zde již nebude ani stopy po minulosti. Žije zde přítomnost a lidské bytosti v ní. Přírodní úkazy se opět projeví silnou měrou. Obzvláště bouřky a letní obloha změní svůj dosavadní vzhled. Nadchází doba úplňku. Tento čas bude velice silně měsícem ovlivňován a s ním také mnoho lidských bytostí, zvířat a i matka Země. Síla měsíce se bude ještě více projevovat v budoucích obdobích. Mnoho z toho, co jste dosud znali o přírodě a vesmíru bude změněno. Vaše znalosti se probouzí a začínají vyplouvat na povrch. Spousta vesmírných těles také změní své vlastnosti. Veškeré dění je ovlivňováno od léta 1967. A od roku 2012 přijde síla, která bude měnit vše, co jí přijde do cesty. Do této doby musí být uzavřena minulost a také plně projevena budoucnost. Odchází mnoho duší a mnohonásobně více jich čeká na svou příležitost. Nyní více, než dříve. Stále platí, že tím, že se budou setkávat lidé sobě podobní, bude docházet ke zvyšování vibrací a duchovního potenciálu. Není zde nikdo, kdo by nepocítil změny této doby. Veškeré děje jsou korigovány a vedeny. Není zde nic, co by probíhalo náhodně a neplánovaně. Nadchází doba úsvitu a probuzení. Není to daleko, naopak, stojíte na jejím prahu. Není čas hledat rezervy a čekat na příhodné okolnosti. Tyto okolnosti totiž nastaly. I ty nejtěžší životní překážky mají svůj smysl. Vše, co se děje, je spjato s vnitřní proměnou a skrze vesmír se mění životní okolnosti. Komunikačními kanály bude přicházet mnoho informací poskytujících vhled do probíhajících událostí, aby lidé nemuseli mít strach a přesně věděli, co se s nimi děje. Mnoho planetárních systémů zvedá své vibrace, přesto je tento nejdůležitější, neboť zde žijete vy lidé, ti, kteří se zasloužili o pád, avšak díky kterým bude Země pozvednuta. Ámen.