Láska vás vede správnou cestou

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 19. 05. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 14.5.2009


Je to již dávno, kdy na Zemi začal proces změn. Všechny duše zachycené v kole znovuzrození neustále odchází a vrací se zpátky, aby získaly potřebné zkušenosti a naplnily svůj osud. Duše, které zde žijí v této době, jsou velice šťastné, neboť jsou součástí velmi důležitého období. Mohou se také daleko rychleji zbavit svých karmických dluhů a proto vyhledávají všechny příležitosti, aby zde mohly být zrozeny jako lidé. Mnozí čekají velice dlouho na tento krok a tím více se snaží načerpat zde zkušenosti a pomoci v tomto nelehkém období. Každý z vás je tou duší a každý sem přišel z nějakého důvodu. Tyto důvody buď znáte nebo ne. Není to dlouhá doba, co sem přišlo mnoho bytostí světla podat pomocnou ruku. Mnozí zde již dávno nejsou, ale vracejí se další, kteří se znovu zapojují do procesu. Toto zde je uvedeno z toho důvodu, aby bylo patrno, kolik snahy, pomoci a lásky je věnováno tomuto dění. Nyní jsou již mnozí velice unaveni z toho, co se jim děje, co řeší a co jsou nuceni dokončit. Únava se projevuje všude kolem a málokdo se cítí z celého srdce šťastný. Nežli si stačíte odpočinout, přijde další situace, kterou nelze odkládat. I toto tempo je nutné, neboť mnozí neustále polevují a snaží se odkládat řešení na pozdější dobu. Množí se případy změny vědomí. Je již několik bytostí, které převážnou část svého současného žití tráví v jiné realitě. Většina se však cítí jednou nohou tady a druhou tam, jakoby nikam nepatřili. Sny, které se zdají, jsou stále více spojovány s minulostí a odpoutávají duši od toho, co již není třeba. Astrální cestování během spánku je stále důležitější, neboť se setkáváte s pomocníky, kteří vám radí co a jak v nastalých situacích. V rámci změn odcházíte na nová místa, abyste zakotvili právě tam kde budete po novu žít. Je zde spoustu stezek, které míjíte, aniž byste se ohlédli zpět. Tyto cesty ihned mizí za vašimi zády a nové vyvstávají před vámi. Nelze neustále opakovat ty stejné věty, neboť to, co se děje, je navenek podobné, uvnitř však dochází k ohromným změnám, které lze jen těžko popsat. Nicméně mějte stále na zřeteli, že jedině láska vás vede správnou cestou. Přijímejte jí a rozdávejte všem kolem sebe, abyste rozjasnili celý svět. Buďte k sobě vstřícní a nenechte se manipulovat, ať již ostatními nebo tím, co se dozvídáte v televizi nebo v novinách. Stůjte si za svým a věřte sami sobě. Vše zapadne jako skládanka. Nový pohled na svět vás vytrhne z letargie, kterou nyní prožíváte, pozvedne vašeho ducha a vy prohlédnete. Buďte s Bohem. Ámen.