Ho´oponopono – havajské tradície ozdravovania vzťahov

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno a zdraví, Zdroj: www.putnici.sk, Vydáno dne: 31. 05. 2009

Havajčania dlhé storočia žili uprostred Tichého oceánu na ôsmich ostrovoch. Ostrovy boli celým ich svetom, z ktorého nebolo úniku, nemohli z neho odísť, nemohli – ako sa to dnes praktizuje, keď sa vzťahy kazia – meniť spolubývajúcich, partnerov. Havajčania, namiesto toho, aby okolie a ľudí okolo seba menili, vyvinuli spôsoby ozdravovania vzťahov, neznáme nikde inde na svete tak, aby z nich zasa pramenila spokojnosť a opätovne boli zdrojom vzájomného obšťastňovania.


Dnes často podliehame presvedčeniu, že zmena partnera alebo priateľa vyrieši problém. Po viacerých pokusoch však zisťujeme, že problémy nevyriešené v jednom vzťahu sa opätovne vyskytujú v ďalších (vzťahoch). Niektorí potrebujú veľa rokov, kým pochopia, že riešením problému nie je neustále hľadanie ideálneho partnera, priateľa či šéfa, ale spôsob vytvárania vzájomných relácií.

Často si myslíme, že k šťastiu potrebujeme...mať šťastie, že nám spadne do lona (ako osud alebo športka)...

Havajskí Kumu hovoria niečo iné: Šťastie je výsledkom opakovaných a predvídaných činností a praktík, bez ktorých sa napriek úprimným snahám a pohnútkam nemôže objaviť.

Čo je tradične havajské Ho´oponopono?

Poznatky o ňom boli zhromažďované na Havajských ostrovoch stovky rokov izolovaných od kontaktov s inými kultúrami. Keď sa tam po roku 1820 objavili odchovanci európskej kultúry, vnímali Ho´oponopono ako nepochopiteľne intenzívny, magický jav. Nevedeli pochopiť na základe čoho a ako Kuhuna dokáže odstrániť fyzickú bolesť, alebo spôsobiť, že poväčšine smutný človek po krátkom rozhovore žiari pocitom vnútorného šťastia. Neznalosť havajskej kultúry a jej tradícií otvárala priestor rôznym špekuláciám – jedni hovorili, že Kahunam pomáhajú duchovia alebo božstvá, zasa iní predpokladali, že musia mať zvláštnu len im prístupnú nadprirodzenú moc.

Ho´oponopono nedávalo pokoj viacerým Európanom a Američanom, ktorí sa vytváraním rôznych teórií pokúšali vysvetliť princípy jeho fungovania. Malo ich bolo natoľko trpezlivých a vytrvalých, aby sa im podarilo nadviazať s Havajčanmi tak silné a blízke vzťahy, ktoré by ich presvedčili, že sa môžu o svoje bohatstvo podeliť.

Tradičné Ho´oponopono vznikalo pred príchodom nielen Európanov, ale aj Haiťanov. Tereza Poma´kai Mocná získala od havajských priateľov požehnanie na šírenie ich tradície ozdravovania vzťahov, vedie teda už dlhé roky výcvik a terapeutické stretnutia, na ktorých uplatňuje havajské metódy, a opakuje, že pre Ho´oponopono je najdôležitejšie „pripomenúť si, že človek je bytosť stvorená z hviezdneho prachu. Je bytosť stvorená z lásky.“
Tradičné Ho´oponopono nám pripomína, kto vlastne sme....V tradičnom chápaní Ho´oponopono je praktickým spôsobom dospievania k skúsenosti vnímať seba ako duševné jestvovanie (bytie).

Tereza na cestu k Ho´oponopono dáva takúto praktickú radu:

„Na uskutočňovanie opravdivého Ho´oponopono sa musíš rozhodnúť žiť v pravde, s nikým sa nepohrávať a nemanipulovať. Nie všetci sú toho ihneď schopní, avšak všetci, ktorí premýšľajú nad tým, aký svet chcú vytvoriť pre našich vnukov a pravnukov, môžu týmto veľa získať.“

Veľa z tých ľudí na svete, ktorí hľadajú rýchle výsledky, si myslí, že Ho´oponopono sú jednoduché praktiky, jednoduché riešenie na znovuzískavanie šťastia a úspechov. Tereza síce tvrdí, že je to pravda, avšak pod podmienkou predchádzajúcej duševnej premeny. Totiž Havajčania v dávnych časoch, kedy starostlivosť o zdravé a jasné vzťahy bola pre nich každodennou činnosťou, žili v špecifickom duševnom stave. Súčasný Európan na dosiahnutie takého „normálneho“ duševného stavu (dávneho) Havajčana potrebuje často veľa dní a niekedy mesiacov práce venovanej liečeniu starých traumatických zážitkov, toxických vzťahov, zamedzujúcej pôsobenie deštruktívnych vplyvov rodinných vzťahov a odstraňovanie deštruktívnych emócií.

Tereza hovorí:„ Pred Kahunom, Kupunom, či Kumu zo svojich dávnych zážitkov skryješ pramálo. To, o čom si myslíš, že je neviditeľné – je možné vďaka havajskému poznaniu vidieť ako na dlani. Nevysvetľujem ľuďom, čo vidím, dokedy to sami nechcú vidieť. Keď sa človek rozhoduje spoznať svoje hry, spravidla je už odhodlaný zmeniť svoje správanie i nadväzovať nové jasné a čisté vzťahy. Je to úžasný moment. Mam veľkú radosť zo spoločného objavovania sveta, v ktorom šero a tma ustupujú svetlu. Nič nie je krajšie ako po čase hľadania spoločne s druhým človekom nájsť prameň....“

Fungovanie Ho´oponopono

Ho´oponopono prinavracia vnútornú vyrovnanosť, preciťovanie svojho miesta na Zemeguli. Vzťahy, ktoré sa zdali byť stratené a zlé, sa vylepšujú a vracajú, psychické ťažkostí miznú, pribúda energie do života. Ľudia začínajú vnímať inú, doposiaľ skrytú podobu života.
Haku Ho´oponopono

Po Ho´oponopono vás sprevádza Haku. Dnes by sme povedali terapeut, ktorý je schopný previesť procesom odstraňovania starých traumatických zážitkov a toxických vzťahov súčasne celú rodinu a zdĺhavý rozhovor chrániť pred tlakom zbytočne silných emócií. Zručnosti havajských znalcov v práci s nežiaducim dopadom sily duchov na kvalitu života živých nemajú vo svete obdobu – nepozná ich ani súčasná psychológia, sú však pre prinavracanie pokoja v rodine veľmi užitočné.

Na základe mnohoročnej skúsenosti Tereza Pomai´kai vystríha: „...nepokúšaj sa o Ho´oponopono, pokiaľ nie si na to dostatočne pripravený. Ľudia hlboko poznamenaní toxickými vzťahmi často potrebujú profesionálnu pomoc. Pokiaľ tvoje zručností neoveria havajskí znalci, nesnaž sa riešiť ťažké situácie, a to ani vtedy, keď svojim blízkym veľmi túžiš dopriať zdravie a šťastie.

Ho´oponopono sa skladá z viacerých súčastí. Môže trvať niekoľko minút, ale aj veľa mesiacov. Viaceré rituály vedú k jemnému navracaniu schopností viesť v blízkosti rodiny a priateľov život naplnený šťastím a vnútorným pokojom.

Celým procesom Ho´oponopono musia sprevádzať Aloha a Pono. Správne zrealizovaný proces robí zázraky.

Aloha!

Od Nefertitiy
z www.putnici.sk