Doba plná záhad

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 04. 06. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 2.6.2009


V tomto období se skoro každý den objevují zprávy, které je upozorňují na množství světel, objevujících se kolem Země. Mnozí stále ještě nevěří a přičítají tyto jevy jiným možnostem. Pravda je však taková, že tyto objekty zde opravdu operují a v budoucnosti jejich množství ještě vzroste. Nebude již pochybnosti o tom, kdo jsou a časem přibude i sdělení odkud vlastně pocházejí. Je to opravdu doba plná „záhad“, neboť zatím nejste schopni vnímat mnoho z toho, co se děje. Připadáte si možná jiní, možná divní, také, že sem nepatříte, ale všechno je v nejlepším pořádku. Opravdu sem přestáváte patřit, stále více se blížíte nové realitě, která vás přitahuje k sobě a dává vám pociťovat spoustu nového. Je zde mnoho informací ohledně toho, co se bude dít a co přijde. Většina událostí však je řízena z vyšších míst. Částečně můžete přispět i vy tím, jak dneska budete žít, o čem budete přemýšlet a jak si budete tvořit současnost. Jakmile se uvolní blokády, které zatím blokují určité situace, bude jen na vás, kudy půjdete. Nyní jste stále ještě řízeni vyššími bytostmi. Nové možnosti přinášejí rozkvět duchovních nauk. Stále více lidí je přitahováno k těmto směrům a mnozí jsou velice potěšeni, neboť zde nachází klid pro svou duši v této době plné zvratů a chaosu. Jsou situace, kdy se může zdát, že už není řešení, co udělat, aby vše bylo dobré. Mnoho z vás začíná tápat, neboť ztrácí orientaci v tom, co se děje, někteří stále odmítají vidět pravdu a jdou si stále po cestě minulosti. Energeticky se zde projeví nárůst kolem 18.-21. června. V tyto dny bude opět v činnosti mnohonásobný tlak energií. Stále pokračuje přeměna Země a s ní také všech bytostí. Od červnových dnů nastane pravděpodobnost zborcení některých časoprostorových děr, které vás utvrdí v tom, že čas se opravdu zhušťuje. Ohromná tlaková vlna projde skrze vesmírnou bránu na Zemi. Oběhne Zemi jako vítr a smete vše, co již není součástí plánu Země. Nakonec se změní noc a den a konec prázdnin přinese psychický nápor pro všechny lidi. Nebude již možnost úniku, všichni toto prožijí a budou další, kteří již zde budou dožívat své poslední dny. Sta a sta bytostí odejde, neboť pro ně bude tento tlak nesmírný. Mnoho z vás se ocitne na konci cesty pro tento věk a toto místo. Budou i tací, kteří již ze svých vizí znají a budou znát cíl své další cesty. Nadejde poslední fáze před přechodem. V této fázi proběhnou změny daleko rozsáhlejšího charakteru, a to, co přijde, bude něco jiného, než dosud znáte. Nyní však není nutné zmiňovat se o všem, neboť další důležitá fáze dosud neproběhla. Budete potřebovat mnoho síly a lásky k dalším změnám. Někteří však půjdou bok po boku se svými partnery a utvoří vzájemné protipóly a tím zesílí svou duchovní sílu. Také se změní postavení mnohých politických činitelů a poté nastane nové uspořádání. Od konce června bude mnoho rolí pozměněno, spoustu lidí ukáže svou pravou tvář. Objeví se další nebeské znamení, kterým bude znamení v okolí měsíce. Nejprve ho lidi přehlédnou, později se projeví větší měrou a uvede v chod ukončovací fázi této důležité doby. Nastane konec věku, tak, jak ho znáte, přichází to, co bude lepším zítřkem pro všechny vesmírné bytosti včetně lidí na Zemi.