Promluvy

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 24. 06. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 11.6.2009


V klidných letních dnech se lidé zmítají bezmocí, zoufalstvím a obavami. Stále více se do jejich nitra vkrádá pocit nespokojenosti, mnoho se mění a je velice těžké přizpůsobovat se a měnit vše, co dosud bylo úplně jinak. Není to však změna okolní, a to, co vás zneklidňuje se týká vašeho vědomého prožívání svých životů. Nelze se již za nic skrývat, čas stále více otevírá bránu poznání a informace těší i bolí dohromady. Mnozí procházejí různými stádii otupělosti, aby je vystřídal pocit ohromné bezmoci anebo ohromné radosti. Ano, tyto pocity se velice rychle střídají a mění přímo z minuty na minutu. Jak uvnitř, tak i vně. Jakmile se změní vnitřní pocity a uvědomění, projevuje se vše vně. Co lidé žijí uvnitř, prožijí i navenek. Je to velice bolestivý proces. Je však mnoho proměn, které vedou na cestu k Bohu. Bůh každého očekává s otevřenou náručí, nikoho neodmítá a nesoudí, ale láskyplně objímá po celé věky. Nyní jeho láska sílí, i když vám se to tak může zdát, protože ve skutečnosti je jeho láska stále stejně silná, bezpodmínečná. Mnoho z vás pocítilo dotek té lásky a uchovává si své vzpomínky jako poklad ve své mysli. Energie se mění, slábnou, aby znovu zesílily, střídají se jako vaše pocity. V těchto proměnách odnáší vše do nenávratna. Kamkoliv energie „vstoupí“, již nikdy zde nebude to, co dosud. Spoustu z vás to vidí a cítí. Rádi byste znali vizi toho, co bude a jak vše dopadne. Všechno je však pouze na vás. Neberte si do hlavy žádné prorocké předpovědi, ale formujte své myšlenky do té vize, jakou si pro svůj život sami vyberete. Máte ohromnou možnost ovlivnit budoucnost a proto si představujte a posílejte lásku všem svým blízkým, rodině, přátelům, ale i svým nepřátelům a také matce Zemi, neboť ta potřebuje mnoho světla, aby se konečně vymanila z temnoty, kterou byla celé věky užírána. Máte v sobě mnoho síly, mnohdy ani netušíte, kolik. Mnozí z vás tu sílu využívají, avšak ne celý potenciál, pouze jeho malou část. Současné dny přinášejí také spoustu problémů týkajících se zdraví, opět se silně čistí fyzická těla. Nemění se jen fyzická skladba, ale vaše vnímání. I zde se projevuje síla energií, neboť se zbavujete vašich utkvělých představ, které nemají reálný podklad, jsou to pouze vaše domněnky, přání a očekávání, váš náhled na věci kolem. Jsou to ty nejtěžší úkony, které jste nuceni provést. Jelikož všichni máte spoustu problémů sami se sebou, moc nevnímáte to, co se děje daleko od vás. Ale vězte, že nelze nestarat se o to, co není vidět. Je důležité být součástí celého světa, naučit se vnímat jeho problémy a snažit se pomoci tam, kam vaše možnosti sahají. Ne všichni žijí tak dobře, jako vy zde v této republice. Pro mnohé je život mnohem těžší a složitější. Mnoho z vás neprojde branou do nového světa a někteří se budou velice zdráhat, aby překročili svůj stín. Avšak dostanete tolik pomoci, kolik budete potřebovat. A čas utíká, doba se zkracuje. Vy však pracujte na svých životech, abyste (až se budete rozhodovat co dále) byli čistí a zbaveni veškerých problematických vizí a minulosti a vykročili s čistým štítem a pocitem svobody na všech úrovních. Mějte se rádi a zůstaňte s láskou. Ámen.