Dějí se divné věci

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 03. 07. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 30.6.2009Stále více lidí cítí, že vše, co se děje na Zemi, má původ v energetické změně. Přírodní katastrofy přibývají jedna za druhou, mění se vzhled okolí, lidské vědomí se probouzí. Všude kolem ještě proudí i mnoho negativních energií, ve snaze uchytit se ještě na alespoň kraťounkou chvíli a je stále více obtížné tyto negace odstraňovat. Všude kolem se dějí „divné“ věci. Mnozí jsou zmatení z toho, co je potkává, panikaří a nevědí, co si počít se svým životem. Nyní v této velice těžké době přicházejí nejtěžší zkoušky. Osud lidem odnímá ty nejdůležitější věci a osoby. To, na čem nejvíce lpěli, je strženo do propasti. Avšak úplně nové také ještě nepřichází. Nyní je mezidobí, kdy ještě nejste nikde. Ani v minulosti, ale ani v budoucnosti, jste tady a teď, ale přesto nemáte pevné stanoviště. Novinky, které se dozvídáte, vás většinou šokují. Informace, které se zveřejňují, vyvolávají velké množství otázek, většinu z nich neumí nikdo zodpovědět, jsou zde pouze dohady. Prosvětlují se energetické obaly a posilují fyzická těla. Světlo se násobí a pohlcuje stále větší množství negativní energie. Stále se ptáte, co vás čeká, ale odpověď je stále stejná. Je to všechno čistě na vás. Energie během léta vás povedou rychle vpřed. Takový tlak, který jste již párkrát zažili, se bude opakovat ve velice krátkých časových intervalech po sobě a bude vás stát mnoho sil, projít si tímto obdobím. Zde se uvolní ohromné množství emocí, které budou násobeny tlakem energií. Lidé budou smýkáni ze strany na stranu a bude se od nich očekávat pohotová reakce. Nebude zde možnost otálení. Mnozí pocítí vyčerpanost a budou si klást otázky, zda je možné vydržet ještě více. Avšak odpověď je ano. Tíha, která na vás bude ležet, bude během podzimních dnů sejmuta. Každý si projde cestou očisty a dostane se na cestu porozumění a lásky. Ještě v tomto roce přijde událost, která souvisí s rozdělením světa na několik částí. Svět bude vržen do velkých pokušení a „odměnou“ za to budou veliké nepokoje a chlad v některých oblastech. Mnozí si uvědomí závažnost této situace a jen s velkým vypětím bude moci toto nerovnoměrné rozložení sil být odvráceno. Spojením sil se však může podařit i nemožné. Stálí spojenci světla budou zde velice často podnikat své cesty a budou velice významně působit na vnímavé lidi. Již nyní je zde mnoho z vás, kteří již získáváte schopnosti zpracovávat mnohonásobně vyšší energie a regenerovat (alespoň částečně) svá těla. Transformační příznaky budou ustupovat, místo nich však nastoupí změny v klimatu a elektromagnetických polí. Změny počasí budou na denním pořádku. Je zde velice rychlé střídání teplých a chladných dnů, deštivých a suchých a mnoho projevů během nočních hodin, kdy se obloha vyjasní jako ve dne a naopak. Vše bude pokračovat. Je zde souvislost mezi tím, co přichází a tím, jak všichni smýšlí. Mnoho myšlenek může ovlivnit budoucnost. Každého z vás očekává výrazná změna, která ho transformuje a přesune na tu pravou životní cestu, stejné si přitáhne stejné. Mnohonásobně vyšší počet všech lidí pozná duchovní zákony a také se začne více zajímat o duchovní stránku svých životů. Mnoho z vás očekává tyto změny s radostí a nadějí na lepší život a nejraději by je přivítali do svých životů již nyní. Všechno je možné, vše závisí jen na vás. Ámen.