Smrtí k novému životu... znovuzrození – 9.7. 2009

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: www.emergingearthangels.com, Vydáno dne: 13. 07. 2009

KŘÍDLA - nové "Právě dopadající energie"

Vítejte!
 
Minulý týden byl můj otec diagnostikovaný s akutní leukemií. Teď má skoro 82 let, ale při oslavě svých 80-tých narozenin skočil padákem z letadla, protože, jak řekl, "Mám jen 80, ještě nejsem mrtvý!". V minulých dvou letech se však stal, stejně jako mnozí z nás, stále více unavený ze života, jaký se nám doposud nabízí.


Ihned po diagnóze začal pětidenní chemoterapii. Nedělal by to, ale pocítil velmi silnou touhu po životě. Když poprvé zakoušel nenadálý nápor vážných symptomů, zkontrolovala jsem jeho duchovní plán a pověděla jsem mu, že se právě přípravuje k novému probuzení. K něčemu, co mu dovolí znovu zhodnotit jeho život a dovolí mu uvidět, co v něm opravdu vadí a překáží. Ale nikdy bych nevěřila, že jeho probuzení by mohlo jít z takové hloubky a vzdálenosti nazpět. Prolévala jsem slzy, když jsem sledovala jeho cestu, pocity bezradnosti při zkouškách. Ale viděla jsem, že vše bylo po celou dobu v božském a dokonalém záměru.

 

Sdílím tento příběh s vámi, protože podobně je to i s naší cestou k našemu novému domovu. Mnoho z nás, by nikdy nevěřilo že by mohla být tak daleká. Spíše jsme se zajímali, proč jsme museli zdánlivě tolik trpět… proč jsme museli být úplně svlečeni, než jsme mohli začít…nebo dokonce proč se věci zdály již navždy horší než předtím a nebyla naděje na zlepšení. A proč jsme se museli cítit doslova „mrtví“ uvnitř. 

 

Právě tak jako můj otec, připravujeme se začít žít ještě jednou. Avšak tentokrát jsme prolévali slzy tak moc, že nás naše životní síla skoro opustila také. Ale právě tak jako můj otec, budeme znovuzrozeni a když pak otevřeme naše oči... zkusme to co nejpomaleji... a začneme vidět nové světlo... uvidíme nové světlo z našich nových očí... očí, které uvidí všechno to dobré, všechnu tu lásku a všechny ty opravdové, skutečné věci. 

 

Stejně jako u 3D procesů, které překonáváme, mnohokrát přijedeme na místo, na které máme milé vzpomínky z doby, kdy jsme tam žili. Můžeme si pamatovat určitou dobu nebo někoho. Místo, kde jsme měli dobrou a šťastnou zkušenost nebo dokonce čas, kdy bylo všechno báječné, šťastné a jednoduché. Nyní, když je všechno uvnitř v nás v pohybu, jsme připraveni pro zaslíbenou zemi, která je jedinečná a pro každého z nás.

 

V tomto smyslu jsme možná v sobě poslední dobou pocítili touhu vrátit se do příhodnější doby, na lepší místo nebo jsme měli přání se opět shledat s dlouho ztraceným duchovním přítelem. Vyprošujme si naše prosté radosti z minulosti a očekávejme je – i toto je část procesu přechodu. Chceme se vrátit ke světským zkušenostem, které byly dříve tak opravdové a milé.  

 
My budeme. 
 
A toto se již děje právě teď. 
 

Přichází nové energie do našich zážitků v minulosti. A právě teď můžeme v sobě objevit ty nejlepší energie z minulosti. Vrátily se k nám ještě jednou, jsou to dárky, které je vhodné přijmout a ony nás ubezpečí, že tu jsou nyní již navždy. Jsme znovuzrození do nové reality, vracíme se domů - do země, kde radost přetéká a utrpení přestává existovat... kde láska je všudypřítomná a všechny naše potřeby se setkávají... kde se naše srdce mohou otevřít a kde se můžeme obejmout navzájem. 

 

Také zázračná uzdravení jsou teď častá. Energie uvnitř nás se potřebují usadit nebo přinejmenším být vyneseny na vyšší úroveň. Dostali jsme láskyplnou možnost měnit se a růst, zkoumat sami sebe a dovolit nepotřebným energiím bydlet v jiné dimenzi... Tyto energie nemohou existovat v nebesích, které my budeme brzy obývat. Obklopí nás neuvěřitelná ohleduplnost a podpora. A andělé budou všude. 

 

Sluneční erupce se vrátily ještě jednou po dvouleté nepřítomnosti i se zatměním. V časech minulých sluneční protuberance bombardovaly Zemi pravidelně, vytvářely mnoho pohybu pro náš vzestup. Avšak v uplynulých dvou letech ustávaly, protože nyní ztělesňujeme mnohem víc světla uvnitř nás samotných a již déle nepotřebujeme tolik vnějších podnětů. Museli jsme se naučit držet světlo sami v sobě. Museli jsme dosáhnout hloubek uvnitř nás samotných a stát se anděly, kterými jsme původně také měli být. 

 

Sluneční protuberance jsou zde právě i teď, protože vskutku doslova promujeme. Světlo nyní bude přicházet zevnitř, než jinou cestou než dřív. Opravdu to již není o slunečních erupcích, jestli budou nebo ne. Doufejme, že brzy mnozí z nás procítí, že vnější již nevytváří stav uvnitř. Na počátku vzestupu bylo tvoření zvenku mnohem víc časté, ale ne již právě teď. Nemusíme čekat na úlevu, nebo na pomoc shora, nebo na cokoliv, protože jsme se nyní vyvinuli k bodu, kdy jsme „výše".  

 

Vyzvali jsme sluneční protuberance ještě jednou, protože nyní byl čas. Naše nové nebe na Zemi bylo připravené na narození a toto nové světlo mu bude asistovat. Zázraky přicházejí. 

 

Zažíváte-li tmu nebo nepříjemné energie, které vás nerespektují nebo neocení, jednoduše to znamená, že již k nim dále nepatříte. Jsme nasměrovaní jinam. Je čas odjet. 

 

Znovu a stále přicházejí nové a krásné energie, téměř jedna za druhou. Pomalu vstupují do naší nové reality, procházejí dimenzemi, spojují nás s všeobjímající něžnou láskou a dokonalostí, jakou bychom jinak nikdy nepoznali. Stavíme právě teď nové nebe. Postavíme je společně. Dovolme se mu otevřít, odevzdat se mu a budeme cítit dokonalé štěstí, vděčnost a úctu, která nám vezme dech... se slzami v očích... 

 
 

Přeji vám mnoho lásky, síly a vděčnosti.

 
Karen 
 
 
(kráceno)
 
translation 2009 by Sanny
 
zdroj: http://www.emergingearthangels.com/