Cesta za světlem

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 07. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 19.7.2009


Je doba dalekosáhlých změn, které z velké části ovlivňují životy mnoha lidí. Probouzí se nový druh vědomí. Toto přesahuje dosavadní zkušenosti a prožitky, ovlivňuje pohled na sebe a okolí a velmi silně nutí k zamýšlení, neboť mnozí stále nepochopili, co vlastně od nich život chce a co oni od něho. Neustále se točí ve svém světě iluzí, aniž by znali řešení. Skrze vědomí přicházejí prožitky významných situací, které jsou zaznamenány v podvědomí věky. Vše, co se nyní projevuje, je z minulosti a vrací se zpět k prožití. Vyšší vědomí postupuje cestou rozvoje. To, co nyní prožíváte, vás posouvá vzhůru. A jelikož i zde je neustálá nutnost vývoje, je vždy a všude nutná neustálá práce a pochopení situací. Mnoho důležitých událostí si neuvědomujete, ale tyto také nejvíce ovlivňují váš život. Jsou zde skryté vlivy a o to jsou významnější. V těchto dnech se neustále střídají přírodní změny, organismus se učí zažívat nové situace, neboť i příroda a Země zažívají extrémní výkyvy. To, co bylo prožíváno nekonečně dlouho, trvá jen krátký okamžik. Veškeré informace proudí z Vyššího já a jste upozorňováni na jejich důležitost a také jste sami schopni důležitost a závažnost vyciťovat. Lidská mysl neustále produkuje nové a nové vzorce myšlenek, i když s jistými změnami oproti minulosti. Všichni, kteří se chtějí spojit a očekávají transformační změnu, si předem uvědomí, že jejich tělo se mění a budou schopni prožívat více situací najednou. Procházíte dlouhodobou změnou a projdete i změnou krátkodobou, vaše životy se náhle stanou vícerozměrnými. I když nejste ještě plně adaptováni ve 4D, vaše prožívání tomu již bude odpovídat. Den ode dne se také můžete cítit odstrčenější, izolovanější nebo vzdálenější od svého původního života a od lidí celkem. Mnoho z vás vyhledá samotu a bude se snažit „skrýt“ před světem. Ale nebude to možné. I když tyto pocity zažijete, pro vás bude daleko přínosnější neskrývat se, ale naopak, setkat se s lidmi jako vy, prožívat lásku a cítit přátelství. Mnohé v tomto čase probíhá na dvou místech. Cesty se pomalu oddělují, část cesty zatím zůstává společná. Stále rychleji se však tyto cesty budou dělit a jakmile vzniknou dvě samostatné cesty, učiníte volbu, kudy půjdete. Pokud jste zde jako „v kleci“, čas od času dostanete „útěchu“ v prožití šťastných chvil. V celkovém pohledu se vám může zdát, že váš život je v troskách. Avšak váš pohled je velice jednostranný, nemůžete obsáhnout vše. Cokoliv, co prožíváte, vás vzájemně spojuje a sjednocuje. Za několik let budete prožívat štěstí s mnoha dosud úplně neznámými lidmi. Také vaše úkoly zde docházejí k naplnění a jsou aktivovány. Již víte, co máte dělat a pokud ještě ne, brzy to vědět budete. Je zde mnoho práce, neboť Země prostupuje chaosem. Mnoho z vás je majákem pro spoustu dalších. Jako světlo ve tmě. Světlo je nutné udržovat a rozjasňovat tak, aby plálo co možná nejdále a ukazovalo cestu co největšímu množství lidí a prosvítilo co nejvíce tmavých míst. S vámi se probouzí vše kolem. Spojte svá srdce a naleznete klid v duši. Buďte s Bohem. Láska ať vás provází. Ámen.