Cesta lásky

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 04. 08. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 3.8.2009


Mocné energie působí v tento čas na planetu Zemi. Očekáváme ještě daleko větší sílu, nežli dosud. Mnozí stále zůstávají ve svých ulitách, neschopni jakéhokoliv činu, bojácní, že nebudou schopni žít v tomto světě, v budoucnosti. Není jich mnoho, ale jejich strach velkou měrou ovlivňuje ostatní. V těchto dnech mnohé zaskočí velice vysoký podíl světelných částic v ovzduší. Tyto částice vytvářejí shluky a tyto shluky odráží světlo slunce a měsíce. Nebe se tak zdá jako jedna jediná světelná plocha, která ozařuje povrch Země. Neustále zde proudí mnoho energie, z vesmíru k Zemi a také opačně. Styk těchto energií je velice dobře vnímatelný, zvláště citlivějšími bytostmi. Lidé si zažívají to, co si před časem do života přitáhli. Málokdo si však uvědomuje, že spoustu času tráví nepodstatnými věcmi. Čas utíká a je velice důležité, ho využít plnou měrou. V oblasti mezilidských vztahů vznikají stále častější, až propastné rozdíly mezi pohlavím, mezi tím, co chce jeden a co druhý. Je zde velice málo akceptace osobnosti člověka. Nejsou zde žádné láskyplné pocity, pokud je člověk svazován energiemi bezmoci, samoty anebo neodpuštění. Mnoho z vás žije nyní v samotě. V samotě těla nebo v samotě ducha. Uvědomte si, co Vám toto přináší? Zůstaňte ve svých srdcích a hledejte odpovědi na tuto otázku. Vše, co k vám přichází, vás vede dále. Co se týká všeobecného dění, je na programu hromadný příchod světelných bytostí, neboť zde mají mnoho práce s velkou spoustou probouzejících se lidí. Nakolik budou všichni úspěšní, určí čas. Je však více, než jasné, že je práce je velmi mnoho. Budoucnost přijde ke každému v různé podobě, tak jak si jí bude schopen přitáhnout. Pro všechny však je zde jedna věc společná. Vibrační pásma této planety budou posílena a posunuta do vyšších dimenzí. Z toho také plyne nárůst vědomí a pochopení bytí. Každý bude veden ke zvolení správné možnosti. Následovat bude také fyzická změna. Je tím myšlen postup sloučení bytosti se svým tělem. Tělo se přizpůsobí vibrační rovině. Nejlépe to půjde během spánku, kdy fyzické tělo odpočívá. Mnozí z vás jsou již schopni zažívat stavy naplnění a všeobjímající lásky. Tyto stavy jsou velice kratičké a sotva postřehnutelné. Avšak budou se prohlubovat. Vaše duše je na cestě lásky a je tou, která vás vede na vaší cestě. Jdou s vámi také bytosti světla a mnoho dalších pomocníků. Buďte vnímaví k jejich slovům a nenechte je, aby cítili zármutek jen proto, že nechcete slyšet jejich dobře míněné rady, neboť oni ví, co je pro váš vývoj nejlepší. Děkujte jim i Bohu každý den za vedení a neocenitelnou pomoc a učiňte šťastné sebe i je. Ámen.