Náročná doba

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 12. 08. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 10.8.2009


Málo lidí je těch, kteří jsou připraveni. Možnost pokroku je značná, ale mnozí nevyužili možností tak, jak mohli. Energie, které bombardují Zemi, způsobují velice silnou únavu a nechuť cokoliv dělat a také mnoho lidí cítí neúspěch, vykolejení a strach, který se velmi rychle šíří. Tento strach je neopodstatněný, není znám původ, odkud přichází. Jsou to pouze takové neurčité pocity, které však velmi intenzivně ovlivňují náladu a tím také stavy mysli. Mnozí, kteří stále nedosáhli původně určeného cíle, se dostávají do velice silných vnitřních rozporů. Velmi hutně se vyplavují různé emoce a prožívání je velmi ovlivněno negativními energiemi, které „plují“ všude kolem. Toto období je velice náročné. Krize zasahuje veškeré oblasti a někteří již opravdu nenacházejí nic, co by jim stálo za vůli dále pokračovat ve svém vývoji a postupu. Je zde mnoho různých vlivů. Všichni mají možnost spojení a napojení kamkoliv, kam jen budou chtít. Během konce léta ještě bude doznívat energie hvězdné brány a proces ukončení veškerých pohybů. Jakmile dojde k uzavření, nastane silný rozklad některých politických systémů. Zavření brány bude sice vesmírné dění, ale mnozí si uvědomí spojitost s tím, co se děje na Zemi. Nyní, i v době podzimu, zde nebude mnoho potěšujících věcí a lidé budou muset sáhnout do svých energetických rezerv, pokud do této chvíle nenačerpali energii klidu a pohody. Je to všechno příprava na obtížnější období, ale budou tu i přechodná období, plná krásy, lásky a povzbuzení. Stále je však důležité být ve střehu a vnímat vše kolem sebe. Přehlédnutí nebo neuposlechnutí znamení – určitého okamžiku prohlédnutí, kdy najednou víte přesně, co udělat – může vést k zastavení postupu na dlouhou dobu. Budete upozorňováni více, než kdy jindy na možnosti řešení a velmi často opakovaně. Buďte pozorní a bdělí. Někteří již „máte splněno“ a proto si užívejte krásných letních dnů, čerpejte energii a prožívejte krásy života. Vše, co se chystá, nemá pevný rámec, ale bude zasazeno do tohoto prostředí a tohoto stavu tak, aby to odpovídalo podmínkám pro budoucnost. Jestliže jsou mezi vámi někteří, kteří mají pocit, že je již opustily veškeré síly, mají možnost požádat o pozastavení karmy. Nebude to na dlouhé období, jen na tu dobu, která umožní načerpat síly potřebné k dalšímu postupu. Tyto žádosti budou vždy prověřeny a zhodnoceny a posléze bude rozhodnuto, zda a za jakých podmínek bude vyhověno. Také ten, který by chtěl postupovat rychleji, může požádat o urychlení. Je zde však veliká zátěž a také každý bude nejprve prozkoušen, zde je schopen toto zvládat. Všichni, kteří chtějí být v souladu s dnešními energiemi, mohou se napojit na vesmírné proudy, které jim pomůžou ukotvit soulad v jejich srdcích. Vše za pomoci Božích energií, upřímné lásky a prosby o pomoc. Nevzdávejte se, neboť jste již malý kousek od cíle. Buďte soucitní a nebojte se ničeho, vše je pro vás zvládnutelné. Buďte s Bohem.