Poselství těchto dnů

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 15. 09. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 13.9.2009


Mnozí se obávají toho, jak to bude s lidstvem do budoucna. Všechny možné události ukazují, že to, co bylo předpovězeno se postupně mění. Existuje zde pravděpodobnost uskutečnění, ale již jen poloviční, oproti dřívějšku. Neustále je měněno vše, co bylo dosud povězeno. Stále více roste množství lidí, kteří chtějí znát pravdu a nechtějí již žít v iluzi oddělenosti. Mnozí se sami stále větší měrou snaží získávat odpovědi na své otázky a čím více studují podrobnosti problémů, tím více si uvědomují, že vše je opravdu jen iluze založená na klamu. Někteří se obávají toho, že se pravda ukáže a ostatní procitnou, prolomí vliv, který na ně byl uvalen, otevřou oči a spatří kolem sebe poušť. Není zde kolem žádná úrodná oáza. Je zde mnoho plevele, který se neustále rozrůstá. Stále více se podbízí otázka, zda je možné ještě uskutečnit obnovu všeho zde. A ta odpověď je ano. I přes to všechno je stále odpověď ano. Buďte si toho vědomi. Stále ještě máte možnost změny. Změny sebe samých, změny událostí kolem vás a tím i změny na Zemi a v celém vesmíru. Již z velké části znáte odpovědi a možnosti, jak to udělat. Jen ještě v sobě nenalézáte tolik síly a odvahy uskutečnit svou proměnu. A že to bude skutečně velkolepá proměna, až se jí odvážíte. Teprve poté si uvědomíte, jak jste žili zavřeni v klecích předsudků, strachů a nesmyslných myšlenek, které vám zastíraly pravý smysl věci. Všichni zde, kteří toužíte po probuzení a toužíte poznat pravdu, buďte bdělí a žijte vědomě. Následovat vás budou další a další, až vytvoříte řetězovou reakci a již bude jen maličký krůček k obnově těla i duše. Události vám k tomu napomáhají, je zde spoustu možností. Sundejte klapky z očí a uvidíte lásku, která je s vámi neustále. Ona promění váš pohled na svět kolem vás. S láskou se vaše oči rozzáří a duše rozkvete. Toto je poselství dnešních dnů. Tak se staň.