Vztahy

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 02. 10. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 29.9.2009


Celý měsíc říjen bude ve znamení změn. Jak změn politických, tak změn ve vztazích, tak změn celosvětových. Vztahy v tomto období budou abnormálně utuženy, pokud je zde správná volba partnerů a také co se týká vyzařování energií, budou tyto vztahy velice radostné a zvyšující energetický potenciál. Naopak vztahy nefunkční, založené na lži a obavách budou velice silně komplikovány, budou se okamžitě ukazovat slabá a problematická místa a následně tyto vztahy prodělají velice silnou proměnu. Někteří budou ze vztahů uvolněni a půjdou za svým „pravým“ partnerem. Toto bude jakási „malá“ příprava na fázi, která je očekávána začátkem roku, kdy vztahy opět prodělají velice významné změny. Nelze již déle udržovat minulost, vztahy problémové budou rušeny mocným zásahem příchozích energií, neboť tento nesoulad již Země nebude podporovat. Je čas na lásku a cit, bezcitnost není vítána. Mnoho lidí se stále se vztahy potýká, neboť ty jsou základním kamenem těchto životů a také těchto let. Děti které se narodí, ať přijdou z lásky, tam, kde láska chybí, objeví se mnoho problémů. Mnoho politických změn přichází do vašich životů a mnoho slov bude napsáno o dění tady, ve vaší zemi, ale i v okolních zemích. Vlády se mění, narůstá možnost změn k dobru. Jistěže ještě existuje fáze přechodná, avšak takto je již jen otázkou měsíců. I stav Země samotné je velice silně ozdravován. Slunce neustále zvyšuje přísun energie na Zemi a měsíc stále silně ovlivňuje dění, která působí jak na lidi, tak na zvířata, tak i na Zemi samotnou. Nový měsíc stále přináší nové možnosti volby. Volbu, kterou učiníte, ihned zrealizujete. Možnosti vámi řízených změn jsou velice silné. Naopak to, co neladí s budoucností Země a i vaší, bude eliminováno anebo pozměněno. Spoustu důležitých a dosud tajených informací již začíná být zveřejňováno. Mnozí nachází pravdu psanou mezi řádky. Také jsou zde velké propady mezi dimenzemi. Třetí dimenze se pomalu propadá, někteří jsou již součástí čtvrtého rozměru., i když plynně přejdou teprve během následujících let. Nyní je možné opravdu všechno. Jakmile nastoupí nový měsíc, uvolní se stavidla energií a energie bude doslova pršet na Zemi jako déšť, ovlažující vše, co mu přijde do cesty. Očista bude velice silná a mnoho lidí se bude cítit vyčerpaně. Avšak možností k dobití energie je spoustu a již je sami znáte. Několikrát se pozmění chod vesmírných těles, v závislosti na období. Vy však nezaregistrujete tyto změny, i když i toto na vás silně působí. Dalšího období se nebojte, také ne příštího roku. Vše bude opět vyváženo. Následujte svá srdce, poslouchejte sami sebe, jen vy víte, co zažíváte a co cítíte. Své pocity vnímejte velmi silně a řiďte se jimi. Vedou vás správnou cestou.