Bohové Egypta - Chnum

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Víra, Vydáno dne: 08. 11. 2009

Pokračujeme v prohlídce egyptského pantheonu bohem plodnosti a stvořitelem všeho živého.


Chnum

Chnum
Chtonický bůh země. Egyptský. Uctíván jako bůh plodnosti a jako stvořitel všeho živého. Jeho výtvory vznikaly na hrnčířském kruhu. Zobrazován v lidské podobě jako nahý mladík s beraními rohy nebo s hlavou berana, často sedící u hrnčířského kruhu. Centrem jeho kultu byl chrám v Esnetu (Latopoli) severně od prvního nilského kataraktu, v Pilaku (Fíílai) a Elefantíně, kromě toho mu byla zasvěcena ještě řada dalších chrámů. Na ostrově Elefantíně (egypt. Jabu) byly objeveny sarkofágy s těly mumifikovaných posvátných beranů pokrytých lístkovým zlatem. Chnum byl také vzýván jako „dárce nilských záplav“ (viz též Hopej). V Esnetu jeho manželkou bohyně války Menhet. Postupně získal rovněž další funkce a byl spojován s jinými bohy (např. s Gebem, Usirem nebo Šovem), někdy jako jejich duše, ba.
 

Ukázka z knihy Encyklopedie Bohů, Michael Jordan, Volvox Globator 1997, ISBN 80-7207-087-8