Bohové Egypta - Sobek

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Víra, Vydáno dne: 15. 11. 2009

V egyptském pantheonu pokračujeme bohem vod a úrodnosti země.Sobek

Sobek
Bůh uctívaný v podobě krokodýla. Egyptský. Uctíván jako bůh vod a tedy úrodnosti země. Údajně syn Neity, ochranné bohyně dolnoegyptského města Saje (řec. Sais, dnešní Sán el-Hagar). Zobrazován jako krokodýl nebo jako muž s krokodýlí hlavou a korunou s dlouhými pštrosími péry. Bůh-krokodýl symbolizoval sílu, schopnost bleskově zaútočit a zabít, někdy byl chápán jako ztělesnění moci krále. Sobekův kult byl rozšířen podél celého Nilu, hlavně však v úrodné oblasti Fajjúmské oázy ve městě Šedet (řec. Krokodílopolís), v Horním Egyptě pak v Nubetu (řec. Ombos, dnešní Kóm Ombo), v jehož nedaleké blízkostí bylo nalezeno jedno z rozsáhlých pohřebišť mumifikovaných krokodýlů. Zdaleka ne všichni Egypťané ho však uctívali jako „laskavé" božstvo. Říkali mu také „Útočník" a chránili se proti němu zaklínadly a amulety. Také Súchos (řec.).

Obrázek tohoto boha je také např. na obalu knihy Uměmí psychické ochrany.
 

Ukázka z knihy Encyklopedie Bohů, Michael Jordan, Volvox Globator 1997, ISBN 80-7207-087-8