Láska v nás

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 09. 10. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 8.10.2009


Dny jsou velice vyčerpávající. Mnozí stojí na pokraji svých sil a pociťují veliké vyčerpání. Mnohé události nabírají na spádu a do konce tohoto roku se mnoho věcí změní. Vaše vnímání se velice mění a vaše těla též. Složení vaší DNA se také pozměnilo a mění se neustále. Jak říkáte vy, změna je život. Mnozí ještě neudělali to, co jste si předsevzali anebo to, k čemu je vedou každodenní události. Nyní je velice příhodný čas uskutečnit to, po čem jste velice dlouho toužili, to, co vás velice láká a vábí. Je jedinečný čas na realizaci, neboť je zde velice silná podpora. Vaše konání je však velice omezené a velice pomalé, neboť vše, co k vám přichází, velice pečlivě probíráte ve svých myšlenkách a vaše srdce stavíte v důležitých chvílích na „vedlejší kolej“. Máte mnoho možností, avšak využíváte sotva polovinu vám poskytnutých „darů“. Vaše práce vám zřídka přináší uspokojení. Stále toužíte po něčem jiném, co by uspokojení přineslo. Přehodnoťte své priority a jděte za svým cílem. Naplňte své životy prací, která vás uspokojí a povznese. Nadále vnímejte přírodu jako jedinečné místo. Naučte se být její součástí a starejte se o její blaho. Sama Země vás k tomu vyzývá. Vaše láska přitahuje také jenom lásku. Stále se měníte, i když změny nejsou tolik viditelné. Nejste titíž, co před rokem. Směřujete k vrcholu a také ho dosáhnete. Mnozí však později a daleko tíže, neboť se neustále vracejí do minulosti a vláčí ji za sebou jako kouli u nohy. Jakmile toto uvolníte, vaše duše vzlétne a zajásá, neboť jste učinili další krok na cestě k jejímu cíli. Chraňte se před zlobou, nečestností a strachem. Nechtějte již toto zažívat. Také pozorujte myšlenky a ty, které vás dusí, vyměňte za jiné. Této možnosti může využít každý. Vidíte, že i v této dnešní době můžete najít mnoho láskyplného a potěšujícího. Láska si vás najde na každém kroku. A pokud lásku prožíváte, chraňte ji jako oko v hlavě, neboť jste dostali obrovský dar. Milujte se a buďte s Bohem.