Poselství stařešiny kmene Hopi pro Čechy- ještě jednou

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Duchovno a zdraví, Vydáno dne: 28. 10. 2009

A do třetice něco z dojmů účastníků setkání se stařešinou Hopi v Praze. Je zajímavé to číst, skoro jako by každý slyšel něco jiného.
POZOR: Na CestyKsobe.Cz jsou již videoreportáže ze setkání.


Milí přátelé,

já jsem též velmi vděčná Vesmíru, že jsem se mohla zúčastnit setkání se stařešinou Hopiů Royem, který mi stoprocentně potvrdil mou osobní životní cestu zvyšování sebeuvědomění pomocí přírodní celistvé stravy, "jídla s plnou pamětí". Důležité je praktikování. Kdykoli jsem v přírodě, přiživuju se nejrůznějšími semínky, výhonky, na jaře se nejvíc těším na mladé bukové listí, které doporučovala už Hildegarda z Bingenu. Roy svými slovy o krvi, která propojuje srdce a mozek, o skutečném vaření jako nejvyšší alchymii, mi skvěle doplnil filozofii pana Fukuoky, propagátora bezorebního systému a filosofie farmaření "bez práce", pramenící z taoismu, Srdcové sútry, autora knihy "Revolúcia jednej slamky". Pochopila jsem, proč v poslední době nejvíc času strávím v kuchyni, což mě baví čím dál víc. Nechci dávat šanci těm, co ovládají potraviny, aby ovládali i mou krev a tím mé uvědomění. Podle Roye jsme ztratili kontrolu nad naší krví, již 4 až 7 generací jíme neplnohodnotnou stravu, jídlo bez původní paměti.

Kuchyň dříve byla prvním chrámem, školou, nemocnicí, prvním centrem ekonomiky - každý dům měl obilnici - zrní bylo prvním platidlem. Dnešní domovy nemají skutečné kuchyně, a bez skutečné alchymistické kuchyně se celá společnost rozpadá, většina dětí vyrůstá bez rodičů. Opětovné vytvoření kuchyně jako středu a chrámu je zásadní pro budoucí vývoj. Skutečné vaření je nejvyšší alchymií a bez návratu alchymisty svět bude pod vládou systému (cesta iluze, umělý svět, antistvoření).

Úžasná byla Royova slova o podpoře vesmíru: Všechno, co se děje na Zemi, se děje i ve vesmíru, jedno nemůže existovat bez druhého. Ve vesmíru byly vždy války, Bohové proti Bohům, systémy proti systému. Nakonec se ustanovilo Velké shromáždění, kde padlo rozhodnutí, že pošlou nejlepší ze všech bojovníků na Zemi, aby tam přišli na to, jak dosáhnout míru. Musí vyhrát bitvu uvnitř jich samých. Jak vyhrát tuto válku válek? Nesmíme zklamat jako bojovníci, jinak by všechny ty roky, předchozí životy, přišly vniveč. Poslední bitvu vyhrajeme tím, že se naučíme vnímat srdce a mozek jako Jedno, překleneme dualitu, vrátíme se ke Zdroji. Bezpodmínečná láska nám pomůže překlenout rozdíly, překročit Práh.

Máme pomoc celého vesmíru, sledují nás, nejsme sami. Modlí se za nás, abychom změnili věci uvnitř nás, což je nejvyšší alchymie. Alchymie znamená být precizní, přesní. Česká země byla podle proroctví Hopiů předurčena pro celosvětovou změnu, česká země je zemí alchymie. Je ale třeba praktikovat, naše země má prý obrovský potenciál vést svět díky biologické realitě zevnitř. Dostali jsme velké dary, máme pomoc celého vesmíru. Roy se chce ještě vrátit, asi v prosinci, a chtěl by hlavně ženám poradit s alchymií v kuchyni, jestli jsem to správně pochopila. Mluvil o tom, že postavíme "základní kámen", vytvoříme takovou "českou tsunami".

Mezitím máme praktikovat meditaci: Vizualizovat střed Země, který se stává středem našeho srdce. Nadechneme se a vydechnutím předáváme Stvořitelovo světlo celému vesmíru. Toto centrum můžeme přenést kamkoli do svého těla a poléčit. Nadechujeme lásku, která přichází ze středu Země, vydechujeme světlo (zlaté) do celého vesmíru viz též www.shaketheanthill.net (zatřes mraveništěm).

Roy mi rovněž potvrdil ten fakt, že celá planeta je obklopena chemií - chemtraily. Záměrem je izolace od akáši.

Všem bojovníkům úspěšnou poslední vnitřní bitvu přeje Jitka Valentová

(do redakce dorazilo mailem)

 

A ještě jeden mail:

Chci vyjádřit poděkování Alžbětě a týmu internetové televize www.cestyksobe.cz za uskutečnění tohoto setkání, a Vesmíru děkuji za jeho vedení a možnost se toho všeho zúčastnit, a fyzicky si procítit působení - vyzařování Roye.

Při prvním pohledu na Roye, po vstupu do sálu, když tam klidně a tak trochu v ústraní seděl, a ostatní kolem dělali jako v mraveništi, jsem se nezmohla na víc, než: "To je tedy síla!"

Jeho vyzařování mi projelo celým tělem, a cítila jsem silné brnění v chodidlech (stejně jako teď, když se vrátím vědomím do té chvíle).

Nechci rozebírat to, o čem se povídalo, protože předpokládám, že záznam si bude moci každý prohlédnout na internetové televizi, a vzít si z vyřčených Royových slov přesně to, co každému právě rezonuje jako jeho osobní cesta - pravda.

Pro mne osobně to celé bylo potvrzením mé Intuice a přijatých informací, a také povzbuzením pro to, na čem jsem začala pracovat, a co cítím, že mám dělat jako součást svého životního poslání a naplnění jeho účelu.

Mohla bych psát o souvislostech - kostičkách, zapadnutých do mozaiky, ale tentokrát nebudu. Cítím velký dík k Veškerenstvu - Existenci.

V závěrečné meditaci nad námi stála tiše a rozvážně Marie - Matka - Bohyně. Byla obrovská a v jedné ruce třímala žezlo, v druhé vladařské jablko. Byla klidná, ale přesto důležitá, nebojující, stojící tiše nad tím vším, co dole probíhalo.

*Bi