Technológia myslenia - MYSLENIE TAO

Autor: Robert Urgela <aoum@atlas.cz>, Téma: Mnohopolárnost, Vydáno dne: 11. 11. 2009

Myslenie taoistov zachovalo dvojpolárnosť, ale vypustilo   lineárnosť umu. Ak opustíme parameter lineárnosti, objavia sa výroky typu:
„Víťazstvo nie je lepšie než porážka“. „Čím viac zákonov a príkazov, tým viac zlodejov a lupičov“. „Veľká zručnosť sa podobá neohrabanosti“. „Skutočná pravda sa javí nepravdou, najvyššia čistota sa javí poškvrnenosťou“. 


Kto chce sám žiariť, nebude osvietený
Kto chce byť niečím, nezíska znamenitosť
Kto sa pýši svojim dielom, nedosiahne ničoho trvalého
Kto príliš šetrí, platí nakoniec najdrahšie
Kto príliš hromadí, stráca nakoniec najviac
+ +   =   -
Kto pozná druhých, je chytrý
+ +   = -
Kto pozná sám seba, je múdry
+ +   =   +
Kto pozná mieru, nestretne sa s nezdarom
++- = - -
 
Kto poznáva nehovorí
+ + = -
Kto hovorí nepoznáva
+ + = -
Šťastie sa opiera o zdanlivé nešťastie,
nešťastie sa opiera o zdanlivé šťastie.
 
+ = + -
Pôsobí bez činenia, koná bez konania
Pochutnáva si na tom , čo je bez chuti
Vidí v nepatrnom veľké a v malom mnoho.
 
 
Pravé slová nie sú pekné, pekné slová nie sú pravé
+ - = + -
Dobrý človek nie je obratného jazyka,
človek obratného jazyka nie dobrý
+ - = + -
 
Kto je múdry nie je učený, kto je učený, nie je múdry
+ - = + -
Povolaný nezhromažďuje, čím viac robí pre druhých,
tým viacej má
+ - = - +
Nedávať prednosť vynikajúcim a ľudia si nebudú závidieť
- + = - +
Neceniť si ťažko dosiahnuteľných statkov a ľudia si nebudú kradnúť
- - = - -
Nedívať sa na veci, ktoré vzbudzujú žiadosť,
a srdce ľudí nebude znepokojené
-          -= - -
 
Povolaný nechce sám žiariť, preto je osvietení.
+ - + = +
Nechce sám niečím byť, preto dosahuje znamenitosť
+ - + = +
Nevynáša sa, preto má úspech
+ - + = +
Nepýši sa svojou prácou, preto jeho dielo pretrváva
+ - + = +
 
 
Kto zvíťazil v boji, mal by byť privítaný so smútočnými obradmi
+- = -
Kto prekonáva druhých je silný
+ - - = -
Kto prekonáva sám seba je mocný
+ +- = +