Technológia myslenia - UM TATHÁGATY DIAMANTOVÁ SÚTRA

Autor: Robert Urgela <aoum@atlas.cz>, Téma: Mnohopolárnost, Vydáno dne: 25. 11. 2009

Špeciálnym druhom myslenia je budhistické nazeranie nazývané Tathágata


V Sanskrite znamená: ten, kto prichádza (tatha-gata ), a ten, kto odchádza (tatha-Agata) Je to vlastnosť myslenia založená na procese nekonania.

Tu sa lineárnosť zmenšuje v maximálnej miere. Preto tu nie je možné nájsť napríklad príčinno následné vzťahy, alebo akúkoľvek hierarchiu.

Nečestný je ten , kto postihuje dobro z učenia mudrcov, v mene konania dobrých činov, pre čestných ľudí

 
-          = + + + +
 

Tento spôsob nazerania na svet a vytvárania vzťahov je vypočítaný na situáciu keď nastáva hraničné stiahnutie väzieb. Keď je stiahnutá myseľ, nasleduje ho celý organizmus. Vzniká utrpenie. Vzťahy medzi objektmi a vlastnosťami boli rozoberané v predchádzajúcich článkoch. Preto len toľko na margo vzťahov z hľadiska INTENZITY.

Každá forma vzťahu, či to bude prijímanie alebo odmietanie, súhlas alebo nesúhlas, plus či mínus, má viacero stupňov intenzity. Táto intenzita sa týka len princípu KONANIA. Keď sme konajúci niečo chceme, nechceme, súhlasíme, nesúhlasíme...

V myslení Tathagaty v procese nekonania sa nerozlišuje podvojne, tam niet zákonov a pravidiel na základe ktorých sa selektuje, separuje, oddeľuje. V podvojnom myslení musí byť výsledkom myslenia REZULTÁT.
 

Predstaviteľom myslenia typu Tathagaty je DIAMANTOVÁ SÚSTRA. Vychádza za prirodzených stavov mysle ktoré nie sú spojené s konaním, ale s emóciami, vlastnosťami.

Myslenie Tathagaty sa zakladá na vlastnostiach Teraz a Tu. Myseľ nič nepodržuje, neukladá nekonzervuje a nekonštruuje, ale prijíma, tak, ako podnet prichádza a púšťa ako sa podnet stráca.

V textoch Diamantovej a ďalších sútier sa odmeta podvojný lineárny um a upozorňuje na um s vlastnosťami bezprostrednosti   TU a Teraz . Takéto myslenie je cestou z oblasti „myslenia“ k oblasti priamych vlastností, alebo výstižnejšie povedané k emóciám. Tie lineírnym podvojnám myslením vyhasínajú. Čím je človek erudovanejší, bystrejší  v logike podvojného umu, tým viac stráca schopnosť cítiť emócie. Už to je dobrým dôvodom hovoriacim v prospech myslenia vlastnosťami.   

Keď niet príčin, niet ani následkov, keď niet úspechu, niet ani neúspechu, bez včera, nebude ani zajtra, je len teraz. Lineárny um s tým nič nenarobí, iba sa dostane do paradoxu alebo  odmietania. Podobne um ezoterikov západu zostáva lineárny a v textoch orientu  bude hľadať vyšší zmysel, vývoj, pokrok, ktorý um tathágaty popiera, dáva lekcie z nepodvojnosti a nelineárnosti. 

Želám veľa nových skúseností pri štúdiu starých textov. Pozor však na filtráciu umom. Lepšie je texty neanalyzovať starým spôsobom myslenia, iba nechať pôsobiť – priamo bez hľadania významu, zmyslu príčiny a následku.