Náboženstvá a duchovný učitelia

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 07. 11. 2009

Neexistuje tu žiadna svätá kniha, slovo božie a pod. Je to nezmysel. Je to produkt ľudí žijúcich sebaklamom. Nemôže sa vtesnať nesmiernosť života do nejakej knihy. Nemôže sa pravda obaliť do slov, lebo slovo je nesmierne obmedzené, zavádzajúce a klamné. Vôbec nejde o to, že slovo niečo symbolizuje, kto si to myslí, len sa hrá so slovami, žije prázdnymi slovami a skutočnosť mu uniká. Slovo nie je pravdou, ale iba slovom.


Guruovia sú obyčajný ľudia zviazaný klamnou tradíciou, predsudkami, poverami a predovšetkým vierou. Opierajú sa o vyššie autority, citujú ich, odvolávajú sa na nich a čerpajú z nich. A to je práve ten klam, lebo človek žijúci pravdou, nemá nikdy potrebu sa odvolávať na niečo vyššie či iné ako je on sám. Kto sa odvolá čo len občas na niekoho, robí to preto, lebo nevie o pravde a utvrdzuje si to v niečom väčšom ako je on, ubezpečuje sa tak. Citujem či odvolávam sa na niekoho preto, lebo som stratený a tak tento zmätok treba pochopiť hneď na začiatku, nie potom postupne.

Duchovná viera nie je nepravdivá a pravdivejšia, neživá či so srdca atd. Živá viera, najpravšia viera či tá so srdca je stále tá klamná rozumová abstraktná viera, len jej človek dal vyššiu úroveň. Problém je to, že človek verí a nie v čo a ako verí. Verím preto, lebo mi to poskytne ohromnú istotu v tomto zvláštnom svete, dodá mi to bezpečie a útočisko, zohreje ma to, lenže to nie je skutočné. Vidíš tie nevedomé motívy? A preto je človek mŕtvy. Duchovná viera je pohyb zmätku a strachu a preto nemá hodnotu. V pravdu nestačí veriť, ale treba ju nájsť, chápať, vidieť a žiť. Jablko treba odtrhnúť, ochutnať a zjesť ho a to sa vierou nedá.

Pod svetlom býva najväčšia tma. Všetky náboženstvá sú len manipulácia ľudstvom. Nie sú pravdivé. V najlepšom prípade sú polopravdou, čo je ešte horšie ako klam, lebo ten sa aspoň ľahšie odhalí. Prvý krok je uvidieť všetky tie klamy, čo sú tu.

Biblia nie je svätá kniha, je to svätý podvod, hrubá manipulácia ľudstvom. Je ozaj zaujmavé ako sa takýto nezmysel drží toľko storočí a evidentne stále pokračuje. To že Ježis bol cnostný či povedal niečo pekné, netvorí monopol na pravdu, je to normálna ľudskosť a súcit, je to niečo úplne normálne. Treba to vidieť v celku.

Na západe sú kňazi – tu je pomerne ľahké odhaliť to, aký je to klam. Môžu byť cnostný, ale to je zo značnej miery hra a predstieranie. Na východe funguje ten istý princíp len na trocha vyššej úrovni. Guruovia sú obyčajný klamajúci sa kňazi zviazaný vierou. Ich nevedomý motív je presadiť seba a získať tak moc a pozíciu. Vymenili ego svetské za ego svätské.

Juryno
www.juryno.estranky.sk