Slova pro současné dny

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 12. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 19.12.2009


Milovaní lidé, v tomto čase k vám přicházíme, abychom se s vámi podělili o lásku, kterou zde zastupujeme. Mnoho z vás se cítí zlomených v tomto čase, někteří cítí euforii a další klid v srdci. Ať je to tak či onak, přichází doba oslav pro většinu z vás, doba vzájemných setkání a vyjadřování vzájemné lásky a náklonnosti. Tato doba bude velice poklidná, neboť láskyplné energie rozptýlí pochyby, které se vyskytly ve vašich životech. Nyní je zde mnoho energií, které soupeří o vaši „přízeň“. Jen vy rozhodnete, které si do svého života pustíte. Den úplňku poté uzavře další etapu, tj. rok 2009 a jeho energie dokončení, uzavření a obměny. Úplněk také dovrší velice rozsáhlou akci bojů, které probíhají všude kolem. V této chvíli se ještě temnota zarputile brání. Mnozí to také cítí, i když možná neumí pojmenovat to, co se děje. V temnotě lze velmi snadno uvíznout, proto buďte bdělí a dávejte pozor, co se s vámi děje, buďte pozitivní, mírumilovní a láskyplní. Pokud se vám to v těchto dnech bude dařit, světlo zvítězí. Již jen malý kousek zbývá k vítězství, avšak ještě není vyhráno. Pokud se toto podaří, můžete očekávat velkou slávu, neboť se probudí vaše spící duše a pečeť pukne. Pečeť, která poutá vaše těla a blokuje možnosti vzestupu do vyšších dimenzí. Již nyní stojíte na rozhraní 3 a 4 dimenze a tento postup neustále pokračuje. Během těchto dnů je zde možnost být plně funkční v dimenzi 4D. Začátek roku bude velice náročný. Nyní však je pro vás možnost prožít energeticky velice posilující období, kdy načerpáte potřebné síly. Mnoho se totiž začíná měnit. Váš čas odpočinku opět připraví další změny a posun v čase. Čas již pomalu přestává existovat. A i když to ještě potrvá, vše se stane bezčasové. Příroda vás dále zásobuje energiemi, potřebnými pro tyto dny. Nyní opravdu potřebujete prožít klidné dny, neboť to, co přichází s koncem roku, bude velice silné. Buďte dobře připraveni. Nalaďte se na energie lásky a pomozte Zemi zbavit se temnoty. Čím více vás bude, tím lépe to půjde. Vaše srdce se napojují na srdeční čakru Země a vnímají to, co Země cítí. Vy sami jste se Zemí spjati. Země je šťastná za každý, byť jen malinký projev lásky. Vše bylo již řečeno. Toto jsou slova pro současné dny. Mnoho lásky pro vás v tomto čase. Vaši světelní bratři.