Změny

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 05. 01. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 3.1.2010


Děkuji za všechny Vaše maily, poděkování i připomínky. Zde je první vzkaz v letošním roce. Zatím nevím, jestli a jak budu pokračovat i nadále, ale budu se snažit udělat všechno pro to, aby zde vzkazy byly, i když možná ne tak časté, jako dříve. Přeji všem lásku, štěstí, sílu a požehnání........
 

Změny

Nový rok nastal. V letošním roce opět proběhne mnoho důležitých událostí. Někteří lidé mají v úmyslu dokončit změny, které v minulosti začali, a mají k tomu velikou příležitost. Rok dokončení je uzavřen a rok začátků se spustil. Záležitosti týkající se probuzení budou v letošním roce často řešeny. Ať již probuzení lidí, planety, ale také ve státních záležitostech a veškerých situacích, týkajících se běžného života. Probouzí se vše, včetně přírody. Pár dnů ještě potrvají zimní dny, ale teplé dny na sebe nenechají dlouho čekat. Čas tepla přijde velice brzy a tím se také spustí mnoho událostí vedoucích k dalším výrazným změnám v životech lidí, ale také na Zemi jako takové. Mnohé bytosti velice silně vnímají působení energií, které v pravidelných intervalech sestupují. Ti, kteří toto necítí, časem budou, neboť smysly se zostří a vědomí se pozvedá. Možnosti se rozšiřují a každý člověk si je stále více vědom proměn svého okolí, hlavně ale vnímá proměny sebe sama. Je zde mnoho bytostí, které na sobě pracují a docházejí výborných výsledků. Vnitřně se dějí rozsáhlé proměny. Lidská těla se mění a také mnozí cítí, že přichází něco nového. Cítí velikou důležitost těchto dnů a vnímají neobvyklou záři, která provází energetické změny. Tento rok je rokem mnohých znamení. Ať již znamení životních anebo celosvětových. Mnohé události budou řešeny k údivu všech ostatních a s nečekanou rychlostí a spádem. Jakékoliv zábrany budou velice rychle odstraňovány a události budou následovat v rychlém sledu. Již zde nastala možnost úplné proměny osobnosti a tyto možnosti jsou stále více upřednostňovány. Neboť změnou sebe sama měníte své okolí. V tomto čase přichází světlo mezi lidi, aby rozsvítilo temnotu, která panuje na Zemi. Je zde však důležité, abyste se sami zasadili o šíření světla do všech srdcí a do všech koutů. Není zde nutno opakovat, jak žít, to již víte sami. Jen je důležité si připomenout, že čas proměn nastal. A vaše úkoly jsou velice důležité a složité, ale zároveň velice významné v historii lidských životů. Proto jste sem přišli, abyste byli nápomocni a zúčastnili se tohoto velice důležitého rozhodování o osudu planety Země. Nasaďte vše, abyste zvítězili a povznesli sebe i planetu Zemi. Ámen.