Přednášky České vědecké společnosti pro mykologii

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Houby, Vydáno dne: 07. 01. 2010

Zveme vás na cyklus mykologických přednášek vždy v úterý v 17,00 hod. v přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, BrnoCYKLUS PŘEDNÁŠEK BRNĚNSKÉ POBOČKY
ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII


Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a
Botanické oddělení Moravského zemského muzea

zvou všechny zájemce

na přednáškový cyklus v roce 2010


12. ledna 2010 ing. Helena Deckerová (Ostrava):
Za slezskými houbami v sezóně 2009


26. ledna 2010 dr. Aleš Vít (Praha):
Houby Austrálie 1


16. února 2010 ing. Jiří Lederer (MÚ Frýdek-Místek):
Péče o dřeviny – hniloby dřeva


2. března 2010 ing. Ivan Jablonský, CSc. (Praha):
Pěstované léčivé houby


16. března 2010 RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (Moravské zemské muzeum, Brno):
Cesty za houbami v roce 2009


30. března 2010 Mgr. Daniel Dvořák (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno):
Zajímavé nálezy makromycetů z posledních let

 

Všechny přednášky jsou doplněné promítáním barevných obrázků a konají se vždy v úterý v 17,00 hod. v přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.
Pozor, změna: poslední přednáška se koná v historickém sále MZM, vstup z nádvoří muzea!

Za brněnskou pobočku ČVSM a botanické oddělení MZM

Vladimír A n t o n í n  a  Alois V á g n e r