Spojte své síly

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 03. 03. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 2.3.2010


Mnohdy v tomto čase přichází spoustu informací, které jakoby zahlcují mozek různými nepodstatnými věcmi. To, co se takto projevuje, je velice důležité třídit a rozlišovat, neboť mnozí jsou schopni přitahovat spoustu myšlenek, které k nim nepatří, převezmou je od svého okolí a poté velice trpí různými pocity strachu, samoty anebo pocity zmatku a odloučení. Celé změti těchto útvarů cestují vesmírem a stejné si přitahuje stejné. Zdá se, že velice „populárními“ myšlenkami těchto dnů jsou myšlenky varující, které upozorňují na možnosti různých nehod, katastrof a dalších negativních situací. Jejich množství je ohromné, stejně tak jako jejich výběr. Tyto shluky je důležité neposilovat a ihned v zárodku eliminovat tím, že nepřistoupíte na jejich „hru“ a nestanete se hercem v této roli. Je důležité kontrolovat mysl, čím se zabývá, neboť poté toto přitahujete do svých životů. A období k tomuto je velice ideální, neboť se všude kolem objevuje spoustu informací, z nichž minimálně 80% se nezakládá na pravdě. Avšak pokud sami v sobě naleznete sílu, dovedete tyto nepravdy časem rozlišit a zaujmout zásadní postoj. Období je stále proměnlivé, ostatně takto to probíhá neustále. Okolní dění vás ovlivňuje méně nebo více, záleží na vašich postojích. V souvislosti s těmito dny se také probouzí další hromadné přírodní dění, které opět velice výrazně zasáhne do dění na planetě. Doposud není takovým problémem to, co zde již nastalo, avšak to, co teprve přijde. Mnozí si to uvědomí teprve tehdy, až toto prožijí. Avšak opět je třeba upozornit, že myšlenky strachu a obav nepatří k těmto slovům a k těmto dnům. Neustále by měly převažovat myšlenky lásky a štěstí. Země potřebuje spoustu možností k očištění. Ale také potřebuje mnoho probuzených, kteří jí pomohou v jejím postupu a tím také všemu lidstvu na planetě. Mnohdy se zdá, že příhodná doba již nastala, avšak dosud není vše dokonáno, dosud není vše tak, jak by mělo být. Je zde ještě těžká práce spousty bytostí v tomto procesu. Proces, který ztěžka postupuje kupředu, bráněn velkým množstvím negativity a manipulací. Každý by si měl uvědomit, že dostává velkou příležitost ke své integraci do vyšších sfér. Ačkoli se o tomto mnoho mluví, je jen málo zasvěcených a ještě méně těch, kteří mohou a chtějí pomoci ostatním a zvýšit vibrace celé Země. Dosud se to jen velice pomalu daří. Je zde stále spoustu bytostí, které jakýkoliv svůj postup ignorují, nechtějí měnit své životy, tím méně vyvinout jakési úsilí. Hvězdná brána se otevírá, přechod bude umožněn. Ostatní brány budou synchronizovány tak, aby byl umožněn prostup co největšímu množství připravených. Pozemský čas velice rychle letí a ubývá a proti vám stojí nepřátelé, kteří si tyto změny nepřejí. Stráží vás a radují se z vašich neúspěchů. Mnoho z vás to ani netuší. Brány v celé galaxii jsou střeženy a bráněny bytostmi světla. Jste zde z toho důvodu, abyste se pokusili o to, co dodnes ještě nikdo nezvládl. Vše je ve vašich rukách, vše začíná a končí ve vašich srdcích. Spojte své síly a uzavřete vchody pro bytosti temnoty a manipulací, spojte své síly a probuďte lásku v srdcích a na celé planetě. Až se toto stane, Země se rozzáří jako mnoho Sluncí a půjde cestou pokroku a osvícení. Mějte oči otevřené a věřte sami sobě.