Nalezněte svůj střed

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 08. 04. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 6.4.2010


Mnoho koutů na této planetě mění svůj vzhled a složení, mnohé, co zde stálo celé věky, se během pár chvil mění v trosky. Zemětřesení přibývá a také ještě v příštích dnech se opět objeví další zprávy. Tentokrát však půjde o věci velice závažné, neboť Země sama již déle nechce žít v těchto energiích, které po věky převládaly. Lidí cítí změny a někteří si dokonce uvědomují, že již nikdy nebude stejné to, co znávali. Množí se příležitosti pozměnit své vnitřní smýšlení, mnoho z vás roste velmi rychle. Avšak protiklady stále mnohonásobně převažují. Tím, čím si Země prošla během těchto dnů, si opět ulehčila od negativních energií. Velikonoční svátky byly velice poklidné, poslední den se však opět začal měnit. Slunce, které stále více ukazuje své paprsky, půjde během dalších dnů stále výše a tímto také ovlivní mnoho následujících událostí. Nyní je potřeba stále více se obracet do svého nitra, sami k sobě a zhluboka a co nejčastěji nadechovat jarní vzduch. Nejlépe v přírodě pod stromy, kdy budete moci velice rychle zklidnit své emoce a stresy současných dnů. Stále ještě není rozhodnuto, co přijde v dalších letech. Je zde mnoho možností. Stále se opakují stejné nabídky, lidé však jich málo využívají, držíce se stále „při zdi“ a toho starého, známého a zažitého. A právě věci neznámé jsou pro vaše životy těmi výzvami, neboť přináší spoustu možností, očištění a změnu na kvalitní život. Stále znovu jsou vám tyto nabídky činěny, málokdo se však odváží učinit krok do neznáma. Často se utvrzujíce v tom a jednom stejném, že současnost tak, jak ji žijete, nevyhovuje. Přesto chybí rozhodnost a odvaha. Neustále je opakováno, že jste si sami strůjci svých životů a přesto kráčíte opatrně, každý krok opakovaně zkoušíte na několik šlápnutí, nežli skutečně vykročíte. Opakování matka moudrosti, tvrdí se. Ale copak chcete stejné situace opakovat celý tento život? Anebo hůře….několik dalších životů? Chcete se vůbec posunout a žít lásku? Proč si stavíte překážky? A poté jste udiveni, kdože to před vás tu kopici vysypal? Vaše tělo i vaše duše jsou již unaveny jejich neustálým zdoláváním. A přitom je vše tak krásně jednoduché. Zbavte se všeho, co již nepotřebujete. Zbavte se nesmyslných myšlenek, které na Vás křičí ve dne, dokonce i v noci. Zahlcujete si mysl a úplně zbytečně. Nesnažte se rozumem pochopit a zodpovědět to, co lze chápat pouze srdcem. Neplánujte na roky dopředu, nejdéle na tento den a také tak žijte. Žijte tak, jako kdybyste již zítra tady být neměli. Během těchto dnů se vám takové žití nejlépe osvědčí, neboť vaše životy se mohou ocitnout jako na houpačce. Nahoře i dole se prostřídá během několika okamžiků a pokud se s tímto nenaučíte vyrovnat po svém, budete velice silně deprimováni čímkoliv, co se přihodí vám, vašim blízkým, vašemu okolí. Není nutné toto prožívat. Znovu opakuji. Obracejte se do svého nitra, buďte klidní a nalezněte svůj střed, potom nebude nic, co by vás mohlo „rozhodit“. Události následujících dnů vás provedou celým měsícem dubnem, který bude zrovna tak rozkolísaný jako jarní počasí. Květen poté však již přinese uklidnění a mnohým spoustu nového. Obzvláště ti, kteří již dlouho čekají na splnění svých přání, budou mít velice pozitivní možnosti jak je uskutečnit. Partneři vytvoří silná spojení a mnoho z nich pocítí, co je to spojení duší. Tato úroveň bude ve vysokých a láskyplných propojeních. Na fyzických úrovních se však toto neprojeví. Fyzické úrovně již patří minulosti. Důležité je spojení duchovní, i když samozřejmě minulost stále ještě zůstává součástí velkého množství bytostí. Všichni však časem dojdou k jinému-novému názoru, který se bude tolik lišit od současného. To všechno však poznáte sami, svým prožíváním. Nechte věci plynout a nedělejte si starosti. Vše plyne tím správným směrem. Vše je ve vašich rukách. Proto buďte velice shovívaví ke všem, co ještě neučinili ten důležitý krok, neboť i oni se k němu jednou rozhodnou. A vy, kdo jste již své rozhodnutí učinili, užívejte si té nádhery, kterou neustále objevujete. Stojí to za to. Ámen.