Vyšší nebo nižší úroveň Matrixu

Autor: Jiří Tichý <tichyjirido@seznam.cz>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 20. 04. 2010

A nebo se musíme probudit, abychom zachránili sami sebe před zničením. Ale to znamená se zbavit jakýchkoli obav či strachu. Žačít brát své pocity jen jako ispiraci, ale ne aby ovlivňovali postoj našeho života. Jsme-li elektrickou bytostí připojené k Matrixu Země, je všechno tedy klam. „Lžíce tu není“….
Zima tu tedy není a hlad také neexistuje. A jistě a klidně rozsvítíme žárovku v našich dlaní. Jsme přeci elektrická bytost.


Probudit se, nebo se jen posunout v Hierarchii Matrixu? Sejmout svoju masku, nebo len vylepšit svůj matrix ku životu. Asi ruku v ruce to vše souvisí. Dnes jsem se ráno probudil, celkom v pohodě. Uvědomil jsem si, že člověk žije v neustálých obavách, v neustálém strachu. Největší strach nám nahání strach o svoje zdraví, o svou práci a jídlo, kdy nás televize neustále masíruje s tím, že jsme obyčejné malé bytosti, kdy náš život je třeba jen jako pracovní síla, či kolečko v systému. Pozor na to jen vybočit, či jít jinou cestou než si naši vladaři přejí. Připustíme-li, že člověk byl zotročen na jemnohmotné úrovni, kdy mu ze širokého spektra vědomí, ať už sluchu, či zraku a dalších věmů, zůstalo pouze a jen 10% tohoto spektra. Poslední dobou přemýšlím, jak jsme všichni zmanipulování a není nám umožněno dojít pravdy, nýbrž jsme v tomto vězení drženi sami sebou. Pokud totiž bydlíte v bytě, nebo domku, máte neustálé měsíční náklady, mimo jiné sociální a zdravotní pojištění, složenky za telefony a internet, ale především jídlo a teplo. Mohl bych pokračovat nájmy, hypotékami a půjčkami, které nás taktéž tlačí do toho, abychom se navzájem zotročovali a podmaňovali, nýbrž si toto předáváme generace od generaci. Jistě je tu nějaký posun v chování a cítění lidí, avšak jen do té míry, kterou je nám to povoleno. Takže když jsou lidé, kteří smýšlejí velmi „materialisticky“, nebo lidé kteří se scházejí v kruzích svých zájmu, není mezi nimi žádný rozdíl. Žijeme v tom istém systému. V tom samém zmanipulovaném Matrixu, kdy je nám všem umožněno použít pouhých svých 10%.

Proto přemýšlím, jak z tohoto iluzorního světa, kde si tak maximálně vytváříme nový iluzorní svět oprostit, či probudit, procitnout.

1. na této cestě mě napadlo, že v celém životě jde o teplo, světlo a jídlo. Tyto 3 nejzákladnější potřeby nynějšího člověka jsou zabaleny do potřeby pracovat a zaměstnat tak mysl. Ruku na srdce, kolik z vás, se dovede jen tak válet, když může. Když nemusí vůbec nic, jen ležet v teple a suchu na své posteli. Nebo kdo z vás umí chodit klidným pomalým krokem?!

Přemýšlel jsem, že bych vyrazil do lesů tady u nás, kde bych se pokusil od těchto závislostí odpoutat, avšak nečekal jsem, že mi systém bude předkládat toliko překážek. Ale největší překážky jsem si vytvořil ve své hlavě, nýbrž tímto činem se buďto probudím a podaří se mi odpoutat od reinkarnační klece poslední doby několika tisíců či desetitisíců let. Nebo se stanu nepohodlný systému, který se i tak hroutí a vyústí nejspíše v masové nepokoje, které mohou přerůst díky propagandě a skryté reklamě do nepředstavitelných rozměrů. Protože lidé, ať už budou sebevíce oduchovnělí, přelstí je Strach, který jim začne v nalomené mysli nahlodávat tím, že není a nebude co jíst, pokud se něco neudělá. Že přijde zima, která ohrozí je a jejich dítka. A tohoto, tak jako v minulosti, se bude snažit využít elita, která použije podprahovou propagandu a reklamu na zneužití již tak zmanipulované mysli, kdy nám stačí pustit do všech médií to co zahýbe našimi emocemi s titulky, terorista, vražda, násilí, pomoc, záchrana, hrdina.

Tato slova v nás jistě vyvolávají určité emoce a tím nás energeticky destabilizují. Dnes se mi více méně podařilo odpoutat všechny strachy. A přemýšlel si jen tak s čistou hlavou. Nemyslím, tím, že půjdu prát, vařit, čumět na bednu a jiné činosti, které mají za úkol zaujmout naši mysl, aby nemohla přemýšlet svobodně. Nýbrž jsme naprogramováni tak, že když se nám dá svoboda, nevíme co se sebou, tedy se dobrovolně zotročujeme a hledáme řešení někde jinde a u jiných lidí, hlavně odpoutat pozornost od nás samotných.

Ale především, si představte, že Země je vědomí. Vědomí, velikosti malé kapky. Tato kapička je však naplněna jiskřivou energií, která je nám nepředstavitelná a tak stomiliardkrát větší, než energie naše. Nemyslím tím energie, která nám je podstrčena, jako naše celistvá, nýbrž 90% je nám ukradeno, tak nějak fungujem jako baterky vo filme Matrix. A tato jiskřivá kapka, je obklopena právě námi. Máme stejně vypadajícími kapičkami, tedy cca 8miliardami kapičkami, kterým kapička Země vizualizuje virtuální sen, kdy se učíme nové a nepoznané postoje, jakožto mladé duše. Velikostně jsou všechny stejné nýbrž je to pouze pro vizualizaci, nýbrž energie, nazývající se Země, dokáže ustát jen určitý počet dalších jiskřících bytostí, kdy všichni máme kladný elektrický náboj. Avšak jednoho času, vstoupily do této části vesmíru jiné duše, které vypadali stejně jako my, avšak jiskřili červeně a měli záporný elektrický náboj. Připojili se k Zemi a postupně začali omezovat naše spojení se Zemí a energetický potenciál lidských bytostí byl frekvenčně přenastaven na jiný přijímač a vysílač, tak aby se 90% naší energie mohli sytit právě tyto bytosti. A Země nám nemůže nijak pomoci, nýbrž nezasahuje samovolně do dějů. A my ji ani nepožádáme o pomoc, nýbrž žijem ve světe, který nám diktuje náš 10% energetický potenciál. Dalo by se povídat, že toto vše má své důvody. Ony bytosti, jakožto daleko starší, čekají na energetickou supervlnu, přicházející ze středu vesmíru. Vlna se blíží, plná Velmi vysoké elektrické energie, kdy již brzy zasáhne tento vesmír, jako zakončení jednoho věku a  tím otevře nové dveře novým obzorům. Avšak ty bytosti, které sem přišli někdy před miliardou let se obávají aby jejich energie nebyla touto supervlnou rozpuštěna, tedy chtějí použít i naši energii. Jsme dokonalé baterky a navíc mohou díky nám ovlivňovat dění v celém vesmíru. Nýbrž náš kladný modrý plamen, kterým záříme, dokáže tvořit celé světy. A díky tomu že ovládají naši mysl a dokáží nám vmanipulovat, že jsme pouhými malými slabými lidmi. Dokáží médii a podprahově nastaveném systému udržovat naši mysl, v neustále nevědomosti. Dokázali naši mysl, naprogramovat tak, abychom se sem neustále rodili zas a znovu, nýbrž do co si myslíme, že je pravda, se stává skutečností. Na počátku bylo slovo a před tím slovem myšlenka. A pak přijde někdo s tím, aby se osvobodil a my  jej raději zahubíme, označíme za blázna či kacíře a nebo rovnou upálíme. Prostě odstranit, toho kdo nám říká pravdu. Jsme prostě tak manipulováni.

Takže ta supervlna, která se k nám blíží, nás možná zahubí, nýbrž 10% energie se dostane velmi lehce do nulového, tedy vybitého stavu, a nebo a doufám, že to tak bude se mínus a plus spojí v jednu novější, silnější energii, vyváženého stavu, kdy se nám otevře nová škála možností a novým životní postojů. A jistě se stane něco i s planetou, čili její energetickou kapkou.

A nebo se musíme probudit, abychom zachránili sami sebe před zničením. Ale to znamená se zbavit jakýchkoli obav či strachu. Žačít brát své pocity jen jako ispiraci, ale ne aby ovlivňovali postoj našeho života. Jsme-li elektrickou bytostí připojené k Matrixu Země, je všechno tedy klam. „Lžíce tu není“….

Zima tu tedy není a hlad také neexistuje. A jistě a klidně rozsvítíme žárovku v našich dlaní. Jsme přeci elektrická bytostJ

Viktor Ticháč