V souladu s vesmírem

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 05. 05. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 4.5.2010


Nový měsíc přináší velice silné energetické změny. Především v partnerských vztazích. Vše, co bylo dosud nefunkční, opouští tuto dobu. Nové vztahy, které vznikají, jsou založeny na jiných hodnotách. Květnové dny jsou velice jemné a velmi propojené se Zemí, neboť tak, jak ona v tento čas rozkvétá, tak i lidé v tento čas rozkvétají do láskyplných bytostí. Mnohé již netrápí minulost, neboť byli ochotni se jí vzdát. Velice příhodné rozhodnutí. Mnoho z vás nyní prožívá zvláštní období, plné různých „dobrodružství života“. Objevují se nové možnosti, stáváte se citlivějšími ke všemu kolem vás. Každý z vás si uvědomuje, že toto je velice zvláštní období. Tyto dny jsou velice uklidňující a velice očistné pro ty, kteří jdou neustále sami proti sobě. Tehdy se očista projevuje nejsilněji, různými zdravotními problémy, jakou jsou průjmy, bolesti nohou a hlavy, ale také mnohé příznaky srdečních chorob, které vždy jako zázrakem zase zmizí. Vaše tělo odráží pocity vaší duše. A duše chce být v souladu s vesmírem a pokud jí to není umožněno, cítíte se velmi unaveně a dezorientovaně. To, co prožíváte, vás spojuje s dalšími. Jste schopni konzultovat své zkušenosti s ostatními, vám podobnými bytostmi. Každým dnem rostou projevy očistné kůry také ve sféře Země. Na svých cestách se setkáváte s lidmi, kteří se na první pohled zdají jako velice moudří a zkušení. Avšak ne všichni jsou schopni předávat pravdu. Naopak, mnozí z nich toho dosud nejsou schopni. Je proto velice nutné rozlišovat a učit se naslouchat sami sobě. Nebude dlouho trvat a přijde polovina tohoto roku a s ní další ohromné změny, které opět zasáhnou životy mnoha lidí. Jste již zvyklí na takovéto informace, i když nepřipravení. Vše je v pohybu, avšak cokoliv se může změnit v průběhu těchto událostí. Opět proběhne mnoho informací v médiích a všude kolem vás. Mnozí poznají, že přichází nevyhnutelné. Změna se blíží. Stále znovu se tvoří ochranný obal nad celou Zemí a stále mnoho z vás pomáhá tomu, aby vše probíhalo pozitivním směrem. Je zde však stále mnoho problémů a proto buďte bdělí a nadále pokračujte ve své práci a pomáhejte. Budete velice brzy odměněni, vaše životy se změní. Poznáte božskou energii uvnitř sebe sama. Amen.