Globální porodní bolesti naší společnosti :-)

Autor: Jiří Tichý <tichyjirido@seznam.cz>, Téma: Společnost a vztahy, Vydáno dne: 01. 06. 2010

Myslím, že dokud se bude vytvářet „nová“ výroba starých produktů, bude pokračovat globální propad úrovně života lidí a následně vytvoření společnosti na zbohatlé a chudé což může vyústit do globálních nepokojů, nebo celosvětové diktatury, udržitelné jedině vojenskou silou.


Myslím, že dokud se bude vytvářet „nová“ výroba starých produktů, bude pokračovat globální propad úrovně života lidí a následně vytvoření společnosti na zbohatlé a chudé což může vyústit do globálních nepokojů, nebo celosvětové diktatury, udržitelné jedině vojenskou silou. Možným východisko je zpřístupnění „nových technologií“ na výrobu energie elektrické. Přikláním se k názoru, že tyto patenty jsou již století na světě, ale možná záměr dostat se do poslušné diktatury elity, jsou nadále uzamčené v kdesi v trezorech.

Zatím veškerou energii dostáváme ze Země, ať už v podobě ropy, uhlí či uranu a dříví. A hlad po těchto energií nadále roste. A ať už se jakkoli budou vytvářet úspory ve velkých společnostech, které musí následovat masivním uvolňování pracovní síly, tak tato pracovní síla se musí někde jinde nechat zaměstnat, nebo podnikat něco na vlastní pěst. Ale také musí být poptávka po těchto produktech, či pracovní síle. A pokud nechceme být vehnáni do Geth či „táborů“, která budou zajisté velice ekonomické řešení, mělo by lidstvo taktéž hledat méně energeticky náročné například staveb. Opět jsou zde používány suroviny, které jsou těženy ze země. A je rozdíl, zda-li se použita technologie která se rovná 2 miliónům korun, nebo technologii, která je cca sto tisíc korun. Nýbrž všechno stojí energii opět za ropu a elektriku. A jistě každý chce bydlet a žít plnohodnotně ve společnosti, ve které žije. A opět by každý vlastnil své vlastní auto, které je vyrobeno za cenu ropy a el. Energie. Nepočítaje pracovní sílu. A nebo Japonsku nebo Číně

Anebo se určitá část světa stane vrakoviště, odpadním košem či skládkou….

Jediné možné řešení popravdě ani neznám J

Tedy pokud vezmeme v potaz, že Země je trvale schopná unést určitý počet lidí s určitými potřebami, vyvstává nám problém s tím, že tím jak vzrůstá náročnost naší civilizace po konzesu a určitém blahobytu a samozřejmostí technického „pokroku“ Vrůstají tím nároky na Zemi, která je však do jisté míry dimenzována a tím její schopnost omezena nám dát co požadujeme.

Dejme tomu že Země má nyní na nároky lidstva 8 miliard jednotek „Zemské energie“ a tím jak se u každé jednotky zvyšuje energetická náročnost, stává se tato rovnice spíše nerovnicí.

Proto, dokud nadnárodní společnosti, kde se dozajista skrývají převratné vynálezy, budou nadále „chránit“ před zraky lidstva převratné vynálezy, nemáme reálnou šanci se vyhnou nepokojům na celém světě.

Tím jsem jen chtěl říci, že nás žádní politikové nevyvedou z krize… a třeba jo :D

Neberu v potaz živelné katastrofy, kdy se velkoměsta a Magaměsta stávají potenciální epicentra pohrom…

Tím jsem jen chtěl říci, že to za nás čeští politici nevyřeší, ale mohla by se politická scéna rozdělit do více malých subjektů, aby se česká politika stala více objektivní nikoli subjektivní věcí názorů a politických rozhodnutí. Tak aby se zabránilo, nebo oddálily sociální nepokoje. Proto každý volte jak vám praví srdce, nýbrž logika již delší čas nehraje takovou roli, jak si my všichni myslíme