Život je hra

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 11. 06. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 7.6.2010


Možnost volby je neomezená. Proměny života ve všech formách lze vnímat na každém kroku. Zvířata se radují, ale lidé jsou velice uzavření. Mnozí si udržují kolem sebe neproniknutelné masky a neuvědomují si lásku a krásu, která se kolem rozprostírá. Mnozí pochybují o smyslu svého života a nesnaží se ho nalézt. Soucit bývá velice těžké projevit pokud jste neoblomní ve svých názorech a nevidíte nic jiného, nežli sebe. V této době nelze takto žít. Souvislosti se ukazují v každém bodě vašeho konání a i když je doba velice pokročilá a velice silné energie zmítají Zemí, není možné zaostávat ve vývoji. Časová posloupnost vše urychluje. Čas se mění. Ale mění se i voda, vzduch, slunce, celý vesmír. Vše, co nás obklopuje. Měníte se vy sami. Nic není pozitivní, nic není negativní, je to jen úhel pohledu. Vaše těla se přestavují a stále více reagují na příliv energií. Vaše vědomí roste a propojuje se s vyšší dimenzí. Prostup dimenzí je běžný jako den a noc. Odcházíte během spánku a vaše vědomí si zvyká na nové podmínky. Od tohoto se odvíjí následující události, neboť vaše životy formuje vaše vědomí. Učiníte rozhodnutí a nová cesta se ukáže. Nacházíte však stále ještě mnoho překážek Pokud ale prohlédnete, budete vědět, že si je stavíte vy sami. Váš pohled je mnohdy zastřený, nedokážete ho změnit pod nánosy nečistot a chybných programů. Věčnost však nikam nechvátá, počká na vás tak dlouho, až jí budete chtít dosáhnout, až najdete cestu a opět se spojíte s Jediným. Budete očištěni a vrátíte se domů. Avšak dlouhá cesta čeká ještě mnoho z vás. Tak dlouhá, jak si ji vy sami prodloužíte. V současnosti je nekonečno možností a cest. Poznáte tu pravou? A chcete si vůbec vybrat? Některé cesty jsou plné světla, lásky a pochopení, další temné, slizké a bez lásky. Současnost si od vás žádá velmi mnoho. Mnohé z vás odrazuje neúspěch, ale stačí tak málo. Kdybyste mohli vidět více… I toto přichází a vy si vzpomínáte. Na své minulé životy, na to, kdo jste, kdo jsou vaši blízcí, odkud pocházíte a kam kráčíte. Tyto vzpomínky jsou velice silné a ovlivňují vaše životy. A stále více z vás se rozpomene. Najednou pochopíte, co „jste zač“. A toto pochopení vás uvede do vytržení, neboť v tu chvíli poznáte svou rodinu a poznáte kam patříte, najdete svůj domov. A i když budete stále na Zemi, život se pro vás stane jiným, zvláštním, hravým a bude vás těšit v každé minutě vašeho žití. Vaše duše se uvolní z pout otupění a nedokonalosti a pocítí svobodu, po které touží. Přijdou období, kdy se toto stane. Avšak nyní se musíte pro toto rozhodnout. Nebát se. Vždyť kráčíte tam, odkud pocházíte, tak čeho se bát? Cožpak se netěšíte tam, kde jste doma? Ano, víme, realita, kterou zažíváte, tomu neodpovídá. Mnoho problémů, negativních energií, přírodních katastrof a starostí všeho druhu…Avšak sami jste si toto vybrali a tento život je pro vás velice těžkou učební látkou, na druhé straně však velice osvobozující. Mnoho bytostí stojí při vás a tleskají tomu, jak si vedete. Ví, že je vše složité a obdivují vaši odvahu. Žádejte je o pomoc kdykoli, budou potěšeny. Stůjte při sobě navzájem a žijte lásku. Najděte sebe sama, najděte světlo, které ve vás září a rozsviťte ho do celého vesmíru.