Proměna těla i ducha

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 17. 06. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 16.6.2010


Současná doba si žádá mnoho řešení. Každý, kdo zaostává ve svém učení, bude veden, aby dokončil svůj cyklus, který je nutné zdárně uzavřít. Mnozí z vás již očekávají události, které jsou velice důležité pro Zemi. Země začíná stoupat, avšak stále je velice zatěžována negativní vibrací. Toto se musí změnit, jinak možnost postupu pomine. Mnoho vysokých duší se nyní angažuje v pomoci. Mnoho z vás též přišlo za tímto účelem. Neustále je to však málo. Energie neustále zesilují a pomáhají prosvětlovat temné oblasti Země. Negativní energie se však stále hromadí a proto bude nutné daleko silnějšího působení, skrze které se Země opět začne otřásat. Proudy energií se začnou mísit a měnit směr. Vše bude v chaosu. Některé oblasti budou silně zasaženy, mnohé budou uvolněny z vazeb negativních energií. Lidé, kteří cítí tyto změny, budou rozrušeni, neboť pocítí nebývalou sílu. Na vlastní oči uzříte proměny, které Zemi postihnou. V této chvíli zdá se jakoby se čas zklidnil a větry utišily. Avšak pouze na krátký čas. Energie se opět rozšíří a lidé budou opět zkoušeni ve své víře. Každý z vás si uvědomí, pro co žije, co je jeho cílem. Osvětlení myšlenek a rozehřátí srdcí je velice důležité. Mnozí nezvládnou tyto chvíle a opustí svá pozemská těla, aby mohli odejít na klidné místo ozdravění a lásky. Jste ve velice těžkém období a tlak stále narůstá. Období plné proměn, pohybu a současné probouzení vědomí. Vaše vědomí stoupá. Den ode dne můžete pozorovat změny, probíhající uvnitř vás samých. Kdo v této době nespí a pracuje na sobě, bude odměněn ohromným skokem ve svém vývoji. Ti, kteří procházejí branami vzestupu, jsou ze všech stran podporováni a pokud po tom touží, dostává se k nim mnoho příležitostí postoupit, mnoho odpovědí přichází skrze podvědomí. Na tento čas je nutno pohlížet jako na dobu proměny těla i ducha. Duše touží po spojení a proto také budou usilovně vedeny ve svých fyzických inkarnacích ke svým protějškům, aby mohla být probuzena láska na všech úrovních. Na úrovni těla i duše. Skrze tato spojení bude proudit mocná energie lásky, která bude mít tu sílu smést všechny překážky. Mnohá tato spojení budou tak silná, že budou moci prozářit své okolí na ohromné vzdálenosti. Díky těmto spojením bude možné daleko rychleji dosáhnout očištění a postupu na své cestě. Tato spojení byla domluvena mezi dušemi na jejich cestě na Zemi právě pro tento úkol. Prozářit ostatním cestu a navést je na správný směr. Mnozí budou taková spojení následovat. U spojených duší bude daleko větší pravděpodobnost stvoření fyzických bytostí, skrze něž přijdou na Zemi vyspělé duše, aby upevnili její pozici a dále pozvedli energetickou úroveň Země. Všechny tyto bytosti jsou zainteresovány v tomto plánu. Jelikož jste došli až do této složité fáze, přejeme vám mnoho síly, lásky a uvědomění. Nebuďte v obavách, nejste na své cestě sami. Ámen.