Mexický záliv zamořuje nejen ropa, ale i methan

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 23. 06. 2010

Unikající ropa, voda skoro bez kyslíku a obrovské množství metanu - tak vypadá situace v Mexickém zálivu. Kromě smrtícího koktejlu ve vodách Mexického zálivu se tento skleníkový plyn uvolňuje také do ovzduší.V ropě proudící z mořského dna do vod Mexického zálivu je okolo 40% metanu. V typickém vzorku ropy bývá pouze kolem 5% metanu.

Oceánograf John Kessler z Texas A&M University, zkoumal vliv metanu z ropné skvrny. Podle výzkumů se do vod zálivu dostalo obrovské množství metanu, které může zadusit mořský život a vytvořit mrtvé zóny díky nedostatku kyslíku. Podle Kesslera se jedná se o nejsilnější erupci metanu v moderních dějinách.

Ve hře je samozřejmě také množství toxických látek, obsažených v unikající ropě, ale podle všeho není zanedbatelný ani skleníkový efekt unikajícího metanu a také vliv tenké vstvy ropy na mořské hladině na odpařování vody. Situace vypadá stále děsivěji.