Hravost

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 08. 07. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 7.7.2010


Odchodem června již půjde vše jako po másle. Energie druhé poloviny roku se projevují jako tvořivé a velmi naplňující životy všech lidí. Není mnoho dnů, kdy by všichni cítili klid, avšak budete stále cítit vibrace léta, slunce a velmi mnoho možností přijde do vašich životů. Nejprve si uvědomíte, že žijete nový život, že mnoho starého vás opouští, poté přijde apatie, neboť nebudete mít nic, pro co byste chtěli žít. Nástupem měsíce srpna však již bude rozhodnuto a vy tento rok prožijete s ohromným nasazením tak, abyste byli co nejvíce uspokojeni a cítili štěstí, které je základem všech lidských životů. Energie léta jsou hravé a klidné, užíváte si tepla a volna a pročisťujete si mysl. Myšlenky, které dosud byly v popředí pouštíte a cítíte se klidní a uvolnění. Načerpat energii je potřeba. Vaše životy jsou jako květiny, které rozkvétají v paprscích slunce. Sáhnete – li hluboko do vašich srdcí, ucítíte silný tep a povzbuzení na svých cestách. Vaše kroky jsou vedeny a vaše srdce vše vnímá. Vaše duše ve vás probouzí nové myšlenky na nový cíl a vy uvolněně kráčíte za světlem. Mnozí za sebou nechají ošklivé okamžiky svých životů a pocítí značnou úlevu. Vy, kteří vnímáte svou proměnu, můžete vidět, jak velmi mnoho se mění vaše okolí. Vaše duše jásá. Kráčíte cestou lásky a blížíte se k domovu. Stále cítíte lásku ve svých životech a pokud to tak není, pozvěte ji do svého života. Tak jako jsou s vámi vaši blízcí, tak bude s vámi i láska. Každý z vás vnímá vibrace, které vyzařuje planeta. I planeta kráčí cestou vývoje a mění vše, co jste zde zanechali. Nechce již zůstat stát, chce se očistit a jásat, být volná, lehká a veselá. Mnozí jste stále na svých místech, vaše cesta se klikatí a kdykoliv uděláte krůček, naleznete odbočku, za kterou nelze dohlédnout. Tyto odbočky jsou vaše myšlenky, které vás zdržují do cíle. Ale také vaše rozhodnutí, která pokud učiníte, náhle uvidíte rovnou pláň svého života, kde si vše tvoříte vy sami. Jste stvořitelé – stvořitelé svých životů. Mnozí se odsuzují sami, neboť netvoří svůj život a nechávají se vláčet osudem, který je tu stále. Ovšem jen pro ty, kteří si se svým životem neví rady. Mnozí se takto plahočí s ohromnou nůší na zádech a neuvědomují si, že pokud by tuto nůši shodili, budou lehcí, plní síly a volní jako ptáci. Tyto i následující dny jsou časem hravosti. Hrajte si se svým životem, vnímejte ho jako hru a neztotožňujte se s loutkami, které musí být vedeny. Vaše role zde byla vybrána vámi samotnými a proto se nebojte vést sami sebe a nečekejte, že za vás někdo rozhodne. Cožpak byste toto chtěli? Projevte svou svobodnou vůli a najdete lásku a štěstí. Ámen.