Nový pohled na svět

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 07. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 18.7.2010


Stále více se mění povaha planety. Rychle se probouzí a chce vystoupit na vzhůru. Ne pro své potěšení, ale aby pomohla lidem na ní žijícím a zároveň sama sobě. Není mnoho času, rozmýšlet se, co se dá dělat a jak prožívat tyto okamžiky. Každý má právo na své vize, svou přítomnost a svůj pohled na věci kolem. Tyto měsíce vás naučí dívat se na věci s nadhledem. Je to třeba, neboť mnoho myšlenek je formováno díky zastaralým názorům, zastaralým pohledům na svět. Není zde „vzor“ nového pohledu na svět. Ten teprve musí být vytvořen. Nový pohled – nová realita. Poté se také změní mnohé. Nyní však také je nutné ukotvit nové vzorce ve vašich životech. Uvolnění starého již probíhá. Avšak stále ještě nejste ani tam ani tady. Jste uprostřed ničeho. Také se tak mnozí cítí, jakoby nikam nepatřili. Přesto žijí tady a teď a prožívají své emoce, myšlenkové pochody a vzorce chování přejaté od mnohých generací zpátky. Stále platí, že to, co si kdo vytvoří, co si přeje, přejde do jeho budoucnosti a vytvoří dokonalou realitu pro toho kterého jedince. Hvězdná brána propouští stále silnější energie o stále vyšších vibracích. Mnozí jsou již velice unaveni z těchto procesů. Avšak blíží se nejtěžší a také nejradostnější fáze. Nové vědomí nastupuje cestu. Stále častěji se stáváte účastníkem dění i ve vyšších realitách. Mnozí se s tímto už naučili žít. Radostnost a hravost prostupuje vaše mysli a vaše srdce. Tyto pojmy života udržujte stále aktivními, neboť vám velmi mnoho pomohou v dalších životech. Nastává čas nástupu bytostí, které půjdou vpřed a budou pomáhat ostatním. Stále více lidí tápe a neví si rady se svým životem. Potřebují pomoc. Proto jsou zde pomocníci. Nový řád nastává i v rozložení celosvětového politického spektra. Přesto však ještě potrvá, nežli proběhnou výrazné změny. Stále více lidí se probouzí a stále rychleji se chápou svých životních úkolů. Svou prací pozvednou ostatní. V novém roce již bude mnoho z těchto lidí ve svých pozicích a budou schopni pozvednout daleko větší část svého okolí. Nyní však je důležité prožívat naplno své životy a nezůstat v ulitě, nebránit se změnám a nalézt vnitřní rovnováhu. Spojit se se svým srdcem a získat vhledy do svého nitra. Odtud poté můžete čerpat své informace.