Řekněte ne!

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 03. 08. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 1.8.2010


Stále přibývá informací, že je zde mnoho mimozemských aktivit, tyto informace jsou pravdivé. Země prožívá důležitý okamžik a proto přicházejí mnozí, kteří chtějí být součástí tohoto procesu. Každý z nich přispěje k tomuto svým dílem. Nová znamení se objevují v polích a také budou stále přibývat. Ukazují vám informace, které potřebujete znát, pokud však budete schopni je rozeznat. Stále budou přicházet nové a nové duše a pozvedat úroveň vědomí na Zemi. Srpen se stane měsícem probuzení dalších inkarnovaných duší, které daly souhlas k probuzení a pozvedání ostatních. Srpen také přináší mnohé změny v oblasti politické, celosvětově i celostátně. Mnozí zatím netuší, že změny budou velice silné a spoustu lidí se bude vzpínat neboť tyto změny povedou k daleko silnější manipulaci s lidským vědomím. Avšak stále je pro vás velice složité prohlédnout tyto manipulace. Pouze jeden způsob existuje a tím je pozvednutí vědomí. Mnozí lidé stále odpočívají v letních energiích. Nyní ještě je tato možnost. Avšak jakmile se bude blížit konec měsíce, nastane obrovský tlak na psychiku. Vy však choďte co nejčastěji do přírody, neboť ona vás pozvedne do léčivých vibrací a pomůže vám se opět velice rychle vrátit do pohody. Země prochází důležitým procesem, kdy veškeré sevření a ovlivňování se stávají neúnosným a proto se Země opět začne otřásat, aby se těchto okovů zbavila. Někteří se mohou stát součástí těchto procesů. S tímto opravdu nelze vůbec nic dělat. Stále více z vás cítí, že život se mění. Mění se mnoho věcí, obzvláště uvnitř vás samých. Mnohdy ani nelze slovy popsat vaše vnitřní pocity, které dost často bývají během pár minut úplně změněny. Jsou velice rozporuplné. Mnohdy cítíte, že se s vámi cosi děje a jste kamsi vedeni. Důvěřujte svým duším, neboť jen ony znají cestu, kudy máte kráčet. Vedení ucítíte tím silněji, čím jste tomuto přístupnější. Otevřete své nitro a požádejte o vedení, neboť toto je vaše pravda, která vás vede kupředu. Mnohé necháte za sebou a půjdete cestou pokroku. Stále buďte přítomni a prociťujte svá těla, neboť i ona vám sdělují mnohé informace o vás samých. Věnujte jim velkou pozornost a starejte se o ně, neboť vám umožňují „prožívání“. Proto jste zde. V novém měsíci prožijete též mnoho lásky. Lásky, která vás pozvedne a vyléčí vaši duši. Mnohé vztahy v této době nemají „logiku“. To, co se děje, vás často uvádí v úžas. Jste si vědomi, že prožíváte cosi zvláštního. Mnohé bytosti potřebují zažít pocity nevlastnění a naučit se nelpět na svých očekáváních, nechat své partnery svobodné a respektovat jejich svobodnou vůli. Na druhé straně však cítíte, že některé vztahy jsou velice silné a intenzivní. Vše, co prožíváte, vás připravuje na setkání, která budou osvobozující a láskyplná, bez vzájemných svazování a pout, bez osočování a hádek, ale založené na citlivosti a respektu vůči druhému, vůči jeho rozhodnutím, ale také o přijímání a důvěře. Ti, kteří toto již prožili, ví, o čem zde mluvím. Ti další se mohou těšit, neboť takové vztahy osvobozují a pozvedají na úroveň všeobjímající lásky. Skrze lásku může být dosažena jednota. Toto vše vás čeká a mnohé další události. Vše je jen na vás, jak budete schopni projít dalším obdobím, zda se strachem a obavami a nebo s láskou. Stále prožívejte světlo ve svých srdcích a pozvedejte do světla také svou mysl. Mnoho strachu zde již bylo prožíváno a důležité již je říci NE! S vámi tomuto řeknou všechny bytosti, neboť tyto energie jsou velmi destruktivní. Zůstaňte s láskou a buďte přítomni. Ámen.