Očista

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 08. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 17.8.2010


Mnohé dny byly nyní prožity ve velikém napětí a úzkosti. Vše, co Zemi potkává, však pochází od lidí. A Země se pouze brání ve snaze o přežití, tak jako lidé sami. V těchto dnech mnozí ztrácejí naději. Avšak tyto události opravdu měly přijít. Je mnoho vody, ale také oheň, větry a další přírodní jevy. Vše přichází velice rychle a odchází ještě rychleji, zanechávajíce za sebou mnoho slz a starostí. Avšak také odchází mnoho negativních emocí a „vzduch se čistí“. Energetické změny přinášejí velikou proměnlivost situací – počasí a vztahů. V obojím probíhají silné bouře. Avšak po bouři se vyčasí a vzduch krásně voní. Vztahy se dořeší a přichází láska ke každému z vás. Stává se mnoho událostí, které na první pohled vypadají děsivě. Avšak při pohledu shůry je vidět radost a štěstí z nově nabytého uvědomění a vyššího poznání. Lidé bojují o základní životní prostředky, o své životy. Avšak ten pocit úlevy při uvědomění si, že stále ještě existuje vzájemná pomoc, láska a solidarita. Vše toto je obsaženo v dějích kolem vás. Dennodenně vidíte příklady lásky a pomoci a na druhé straně mnoho příkladů zloby a negativity. Toto vše je součástí vás samých. Odráží to, co nosíte uvnitř sebe. Také si toto přitahujete do svých životů. Vše, co se děje, vzniká uvnitř vás samých. A velice rychle se vše materializuje. Všechny vaše myšlenky podpořené silou rozhodnutí, vstupují do hmoty a přinášejí výsledky v podobě materializace všeho, na co pomyslíte. Očista probíhá všude. Jak kolem vás, tak uvnitř vás samých. Čistí se myšlenkové pochody, vaše tělo, zkrátka vše. Vše odchází, aby udělalo místo novému. Mnoho z vás se stále diví nad tím, co sami vysloví, co udělají a jakoby to ani nebyli oni sami. Toto je moc jejich intuice, která je vede na jejich cestě. Hlas intuice je hlasem vaší duše, která si přeje být šťastná a zažívat lásku. Vše je v procesu učení a získávání zkušeností. Ať v pozitivním, či negativním směru. Pouze tyto zkušenosti zhodnotíte, jakmile opustíte toto pozemské tělo, ostatně jako všechny ostatní zkušenosti, které jste si přinesli z jiných životů. Vše je učení. A učení lze zvládat jen na základě lásky k sobě samým. Pečujte o sebe jako o své nejmilovanější. A ještě daleko více. Vy jste ti, kteří jste sem chtěli přijít a učinili jste rozhodnutí. Není na Zemi bytosti, která by se sbírání zkušeností vyhnula. To je smysl inkarnace. A toto se také vztahuje k tomu, co se děje kolem vás. Velice silné dny jsou nyní součástí vašich životů. Ale vše se postupně začne uklidňovat. Mnozí si velice oddychnou. I když nebude mnoho klidných dnů, všechny situace lze zvládat, nic není tak těžké, že byste to neunesli. Máte vždy možnost volby. Vaše duše je s vámi a nikdy nejste úplně sami. Pamatujte na to v těžkých chvílích a pocítíte úlevu. Buďte s Bohem. Ámen.