Podzimní exkurze přírodovědného klubu v Brně

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Společnost a vztahy, Vydáno dne: 02. 09. 2010

Klub přírodovědecký v Brně a algologické pracoviště Moravského zemského muzea zvou své členy a příznivce na podzimní exkurze v roce 2010.

Začínáme už v neděli!!!Neděle 5.9.2010
Studánky nad Brněnskou přehradou a přehrada po revitalizaci

(hydrobiologická a botanická exkurze)
Sraz v 9.00 hod na mostě nad zastávkou MHD Přístaviště v Bystrci. Odtud po červené značce do Osady nad restauraci Šulák k prameni ve žlebu. Dále po hřebeni ke studánce u Trnůvky a oborou ke Třem Křížům a studánce pod nimi. Zpátky na Junáckou louku s pramenem u tábora. Exkurzi je možné zakončit na zastávce autobusu u lávky pod hradem Veveří, nebo dojít podél přehrady zpět do přístaviště či použít lodní dopravu. Průběžně výklad o současném stavu oživení přehrady a botanické zajímavosti. Délka trasy 12 nebo 16 km.
Vedou Rudolf Pecháček (EI Veronica), RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. (MZM) a prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (přírodovědecká fakulta JČU v Českých Budějovicích)

Neděle 19.9.2010
Vlastivědná exkurze krajem Anny Pamrové

Odjezd z Brna - hlavního nádraží v 6.55 hod (Brno – Královo Pole 7.08 hod) do Tišnova (příjezd 7.31, zde sraz s vedoucím exkurze), autobusem z Tišnova (zastávka před vlakovým nádražím) v 7.40 hod do Drahonína (příjezd v 8.09 hod). Z Drahonína do údolí Loučky, odtud do Žďárce. Odjezd ze Žďárce – náměstí autobusem do Tišnova v 13.55 hod (příjezd ve 14.23 hod), z Tišnova vlakem do Brna v 14.32 hod, příjezd do Brna v 15.09 hod .Chůze asi 12 km.
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

Sobota 2.10.2010
Z Babic Moravským krasem do Adamova (botanická exkurze)

Odjezd z Brna hl. nádraží v 9.03 hod do zastávky Babice nad Svitavou (příjezd v 9.18 hod). Odtud výstup do obce, dále po žluté značce do údolí Křtinského potoka do prostoru okolo Býčí skály. Od Býčí skály po modré značce do Adamova. Odjezd z Adamova – zastávky vlakem v 14.38 nebo 15.30 hod, příjezd do Brna hl. n. v 15.00 nebo 16.00 hod. Chůze asi 10 km.
Vede doc. RNDr. Z. Šeda, CSc.

Sobota 9.10.2010
Přírodovědná exkurze údolím Ponávky

Sraz v 9 hod na konečné zastávce MHD v Útěchově. Po příjezdu prvního autobusu po deváté hod.půjdeme po žluté turist.značce kolem potoka Ponávka směrem na Lelekovice, pak po zelené na Ořešín a dále (podle situace) do Mokré Hory (MHD) nebo do Jehnic a kolem Ponávky k obchodnímu středisku Globus, odtud odjezd do města (MHD). Ukončení exkurze kolem 13 hod. Chůze asi 10 km,
Vedou RNDr.František Chládek (zoologie) a RNDr.Jiří Unar (botanika).

Neděle 17.10.2010
Studánky v okolí Adamova a pramen u babického nádraží

Sraz v 8.45 hod na zastávce autobusu č.43 u nádraží Brno – Královo Pole, odjezd v 8.00 hod do Útěchova Odtud k nově upravené studánce U Psa a studánce Ptačí svatyně u Adamova, dále po žluté značce ke studánce u sanatoria pod Ronovem a k nádraží Babice nad Svitavou ke studánce nad jezírkem. Myší dírou podél potoka, zpět do Útěchova. Chůze 13 km.
Vedou Rudolf Pecháček (EI Veronica) a RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. (MZM).

Sobota 23.10.
Mineralogická exkurze na Tišnovsko

Odjezd z Brna – hlavního nádraží v 8:16 hod, příjezd do stanice Rožná v 9.30 hod. Zde ložisko lithného pegmatitu. Odtud přesun 3 km do Věžné (možno i vlakem podle stavu počasí) na ložisko pegmatitu a hadce, dále pěšky asi 5 km do Nedvědice (železné rudy, mramor, svory s turmalínem). Odjezd z Nedvědice do Brna v 16:52 nebo 18:03. Chůze 8-10 km.
Vede Mgr. Jan Cempírek (Moravské zemské muzeum, mineralogické oddělení).

Sobota 30.10.2010
Mykologická exkurze

Sraz v 8.00 v Líšni na Obecké ul. u hřbitova (autobus 58 ze Staré Osady nebo od nádraží Židenice (u Kauflandu). Od hřbitova půjdeme na Hornek, dále směrem na Ochoz po rovině a také do svahu, přejdeme na druhou stranu silnice na Zadní Hády a buď do Bílovic nad Svitavou na vlak (odjezdy do Brna v 13.49, 14.49, 15.49 16.49 hod) nebo kolem Svitavy pěšky do Obřan. Chůze asi 10 km.
Vede Alois Vágner (Moravské zemské muzeum, houbařská poradna)..

Neděle 14.11.2010
Studánka v Králově Poli a Myslivecký pramen u Soběšic

Sraz v 9.00 hod před budovou nádraží Brno-Královo Pole. Pěšky podél Ponávky k prameni za nádražím a dále k nově upravené Zaječí studánce-Mysliveckému prameni, k nedaleké studánce Přátelství u Soběšic a na závěr do údolí pod Lesnou k prameni u sv. Antoníčka, odtud zpět ke královopolskému nádraží. Chůze asi 13km.
Vedou Rudolf Pecháček (EI Veronica), RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. (MZM) a prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (přír. fak. JU České Budějovice).


Exkurze se konají jen za příznivého počasí.

Za Klub přírodovědecký v Brně zvou doc. RNDr. Zdeněk Šeda, CSc. a RNDr. Olga Skácelová, Ph.D. (kontakt oskacelova@mzm.cz, tel. 776692284).

 

Naše řady opustil dlouholetý a zasloužilý člen Klubu přírodovědeckého v Brně, pan Oldřich Polák. Vzpomeňme jeho památky.

 


Doporučujeme podzimní akce Ekologického Institutu Veronica:
10.9. 2010 v 17 hod, Panská 9: Vernisáž výstavy fotografií Historie a krásy lužních lesů jižní Moravy
26.9 2010 - 9. ročník Jablečné slavnosti v Hostětíně (tradiční oslava jablek, řemesel a kultury), informace  nebo na tel. 542 422 750.
1.– 2.10:2010 Tradiční brněnský Biojarmark na Zelném trhu (spojuje přímou cestou ekofarmáře se zákazníky) - desítky stánků, ochutnávky, kulturní program.