Jak kazit práci reklamním manažerům?

Autor: Převzato <@>, Téma: Společnost a vztahy, Zdroj: www.blisty.cz, Vydáno dne: 30. 10. 2010

Reklama je mámivá a šalebná činnost založena na předpokladu, že většina lidí na určité situace reaguje v podstatě stejně nebo podobně. Reklamní manažeři takříkajíc vidí člověku do duše a útočí na jeho vnímání tak, aby se dotyčný zachoval přesně, jak se od něho očekává.


Myslím, že v každé reklamě ale existuje možnost, že si ji člověk vyloží přesně opačným způsobem, než jak si výrobci a jejich reklamní spolupracovníci přejí. Daří se to zvláště u lidí, kteří si už stačili v sobě vypěstovat nemalou dávku alergie na všechny způsoby nabídek něčeho výhodného. Já například, když mi někdo nabízí něco ohromně výhodného, tak se okamžitě přímo zeptám, jakým způsobem na tuto výhodu následně doplatím. Ještě se mi nestalo, že by mi obchodník s deštěm tuto Achillovu patu ukázal. Jsem přesvědčen, že kdyby se tak náhodou stalo, že bych si nabízený produkt koupil. Z vděčnosti, že jsem našel člověka tak poctivého, který by se přiznal k nepoctivosti.

Už dávno netoužím po spravedlivém a čestném světě. Spokojil bych se jen se světem upřímným a otevřeným, ve kterém by vlk nekráčel v rouše beránčím, ale byl by to hezky vlk transparentní. Ale ještě k té reklamě. Šel jsem nedávno po ulici v belgické Lovani, a tu zdálky na mě hledí obrovský billboard. Nějaká nábytkářská firma, jejíž jméno jsem okamžitě zapomněl, a které stejně není důležité, nabízela jednoduché knihovny, jejichž cena byla právě snížena.

Tvůrci billboardu tento akt snížení ceny demonstrovali ve dvou řádcích, způsobem, který je nám všem důvěrně známý, a nad kterým obvykle ani nepřemýšlíme. Na prvním řádku stálo: Loni za 79 eur, na druhém: Letos za 69 eur. Nevím proč, asi jsem se cestou nudil, i začal jsem přemýšlet o tom, co je mi vlastně takto sdělováno. A dospěl jsem k závěru, že existují dva možné způsoby, jak sdělení reklamy přijmout. Jeden z hlediska výrobce a prodejce žádoucí, druhý naopak z jejich pohledu nežádoucí.

Podle prvního, chodec zaregistruje sdělení a řekne si. „No vida, knihovna. A levně. Ale podívejme se, loni za 79 eur, letos za 69 eur. Oni to zlevnili. Ti jsou hodní. Když to koupím, ušetřím deset eur, takže se můžu sedmkrát projet metrem.“ Existuje však ještě jedna možná reakce. Nemusím ani dodávat, že to byla reakce moje: „No vida, knihovna. A ti lumpové ji loni prodávali o deset eur dráž!“

Pokud nás takových bude víc, budou si reklamní agenti muset vymyslet úplně nové triky.

Ivo Šebestík
www.blisty.cz