Sandy Stevenson: Vzestup Země právě nyní

Autor: Lubomír Stejskal <lub.stejskal@centrum.cz>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 03. 11. 2010

V tomto channelingu je informace o tom, jak se během vzestupu rozdělují lidé na dvě skupiny: jedna směřuje k setrvání ve 3D a druhá míří do 5D. Tak jsem ji přeložil. Originální článek je mnohem delší.


Earth’s Ascension Update -October 2010

1. Lidé, kteří nechtějí odejít ze strachu, setrvávají na třídimenzionálních modelech ega a mysli. Nebudou proto schopni pročistit husté energie ve svých jemnohmotných tělech. To bude bránit jejich světlu stále více, aby dostatečně vzestoupilo.

Tito lidé si budou  přitahovat situace působící smrt jejich fyzickému tělu, což jim umožní, aby se znovu inkarnovali na třídimenzionální planetě. Pokud jde o to, kdy takový jedinec „zemře“, stane se to v bodě, kdy se planetární světelná frekvence zvýší na takovou úroveň, že pro tohoto člověka nebude v souladu se životem. Mnoho lidí už odešlo, další odejdou. Bude k tomu docházet jak individuálně, tak celkově.

2. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří žijí život podle srdce; což znamená, že žijí láskyplně a pomáhají druhým, bez posuzování nebo kriticismu. Toto chování čistí husté energie jejich jemnohmotných těl a dovolují vzestupu, aby se uskutečnil. Tito lidé automaticky přijímají nový plán, který dovolí jejich fyzickému tělu, aby bylo pozvednuto na světelnou frekvenci, stejně jako jejich tělům jemněhmotným.

Když je matrice (nového plánu) vhodná pro určitého jedince, s podmínkou, že ta osoba pokračuje v posilování jejího světelného těla tím, že plyne s božím proudem, naladěna na srdeční základ, zbývající části matrice budou vstřebány tímto jedincem, jak jsou vytvořeny.

Takže, v době, kdy Země vzestupuje, tento jedinec bude mít celou matrici potřebnou k hladkém přechodu společně se Zemí do jejího nového stavu bytí v páté dimenzi.

Život v páté dimenzi bude odlišný. Všechno bude vypadat světleji a jemněji, protože tam bude mnohem světlejší frekvence. Největší změnou bude viditelná harmonie, která tam existuje a okamžitá realizace myšlenky. V páté dimenzi není čas lineární. Všechno se děje v nyní, často nazývaném věčný okamžik. Proto tam není žádná přestávka mezi myšlenkou a tvořením. Bude to trošku těžké si na to zvyknout! Lidé, kteří vstupují do milujícího proudu božího řádu a vybírají si cestu vzestupu, budou nyní dostávat životní lekce, které jim budou ukazovat rychlou realizaci jejich myšlenek. To vás bude učit odpovědnosti v myšlení, abyste ovládali tuto oblast v době vzestupu.

A dále výběrově:

...Je to skvělá zpráva: lidé, kteří si vybírají vzestup mají nyní příležitost vzestoupit, aniž by zemřeli. Je to 144,000 lidí Hvězdné setby (Starseeds) a miliony pracovníků světla, kteří přišli na Zemi pomáhat  v jejím vzestupu. Mnoho pracovníků světla stejně jako Hvězdná setba se bude vracet domů cestou závěrečné oslavy. Avšak určitý počet lightworkerů má snahu zůstat na Zemi v 5D, aby pomáhali lidem adaptovat se na nové podmínky.

Současná pozice Země: planeta postupuje ke svému cíli stát se pětidimenzionální planetou. Už je zčásti v 5D a někteří lidé už tam jsou s ní. Není známo dojde k závěrečnému přechodu, bude to volba Matky Země v souladu s Božím řádem...

více na:  http://novazeme2010.ning.com/forum/topics/sandy-stevenson-vzestup-zeme?xg_source=activity

přeložil: Jiri3  http://novazeme2010.ning.com/