Poselství konce roku 2010

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 11. 12. 2010

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 8.12.2010


Tyto dny přináší mnohým změny v pohledu na okolní svět a na situace, které přicházejí. Velmi mnoho se změnily vaše pohledy na vše kolem. Někteří si již zvykli vnímat některé situace a změny pozitivně, neboť ví, že vše, co přichází je pro ně jen tím dobrým. Avšak mnoho z vás je stále zablokovaných a změny snáší velmi těžce. Tyto dny jsou a budou pro vás dosti náročné, neboť síla působení energií zesiluje. Mnozí budou neustále vedeni ke změnám, neboť se dosud nepřizpůsobili a stále odkládají řešení. Tyto dny jsou velmi mocné, neboť mají tu moc velmi pročistit vaše životy, pokud budete spolupracovat. Mnozí si však budou moci oddechnout během volných svátečních dní. Stále je zde mnoho bytostí, které stojí při vás a pomáhají. Mnohé jsou velice netrpělivé, neboť stále nemají mnoho práce. Vaše prosby k nim zatím nedošly. Žádejte o pomoc kdykoliv budete potřebovat. Ony jsou připraveny. Konec roku vás povede a směřuje k otevření nové brány. 21. prosinec 2010 bude dnem velkých změn na planetární úrovni. Tyto změny již započaly a budou velice pozitivní pro Zemi. Nový rok vám přinese nejprve rekapitulaci toho loňského a uvolnění. Poté se opět zapojíte do práce. Čeká vás jí ještě velmi mnoho, avšak také vás čeká odměna za zvládnutí toho, co jste prožili a zpracovali v roce 2010 a v letech předešlých. Měsíc leden si vyžádá mnoho změn, které budete zpracovávat po celý následující rok. Mnohé bytosti již převezmou žezlo pomoci a objeví se mnoho probuzených, nabízejících pomoc vám všem ostatním. Přijměte ji. Zpracujte si své emoce a očekávání. Stále se učte žít v přítomnosti a žijte tak. Nevracejte se zpět. Přítomnost tvoří vaši budoucnost a vaši realitu. Vše, na co myslíte, dostává reálnou podobu a proto hlídejte svou mysl. Nalezněte si čas na přírodu a děkujte matce Zemi, neboť ona vás živí. Nový rok také přinese požehnání všemu, co učiníte, pokud to bude v souladu s Božím plánem. Požehnání na svou cestu dostáváte každý den, každou vteřinu. V tomto životě máte ohromnou příležitost velice postoupit a spojit se se svou duší uvnitř sebe. S Boží jiskrou, která ve vás doutná a rozehřívá se. Pokud se zklidníte, budete moci vnímat tento namodralý plamínek Božského. Vaše vědomí se propojuje na všech úrovních. Jste spojeni s Božským. Vaše plány však s Božím ladit nemusí. A proto vše předejte do rukou Božích. Mnohé duše se již těší domů a také jich mnoho bude odvedeno zpět. Nezoufejte, neboť je to jejich plánem. Následujte sami sebe a věřte sami sobě. Sebedůvěra je velice důležitá. Jen vy sami víte, co máte uvnitř sebe, co a jak cítíte a vnímáte. Pracujte na víře v sebe sama, pracujte na víře ve Stvořitele všeho a všech. Toto je poselstvím konce roku 2010. Otevření brány, která vás vede domů, do svého středu. Nalezení vlastní vnitřní rovnováhy. Souznění se všemi bytostmi světla a pokora, která vás vede přímou cestou do vašich domovů. Sami poznáte, že tato cesta je jedinou možnou. Stojíme při vás. Ámen.