Nalézt klid

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno a zdraví, Zdroj: wyda.kvalitne.cz, Vydáno dne: 23. 12. 2010

Vánoce mají být především svátky lásky a míru. Snad nám k tomu dopomůže i jedno starodávné cvičení ze systému WydaPopis

Při tomto cviku si najdeme pohodlnou polohu - buďto vstoje, vleže nebo vsedě. Nohy máme lehce napjaté, prsty si zakryjeme oči a palci si ucpeme uši. V této poloze by měl cvičící bez jakéhokoliv pohybu setrvat přinejmenším tři minuty (pokročilí až 30 minut). Dech postupuje do břicha rovnoměrně a klidně. Pozornost se zaměřuje na opakování událostí, které se za onen den přihodily, a nakonec se plně soustředíme na procesy probíhající v našem vlastním těle (později na pocity a - v případě pokročilých - mentální procesy). Na veškeré myšlenky, které nám vytanou na mysli - zvlášť to platí pro počitky vzrušivé či smutné - bychom se měli snažit reagovat okamžitě pozitivním postojem a radostí ze cviků.

cvik Nalézt klid

ÚČINEK

Cvik zpravidla zařazujeme na začátek programu Wydy. Měl by přechodným potlačením smyslů způsobit jejich zostření a zintenzivnit vnímání. Tím se zesílí i účinek všech následujících cviků. Cvik "NALÉZT KLID" představuje ve Wydě určitou vyjímku, protože jako jediný nenastoluje žádný vztah k přírodě, ba dokonce výslovně vylučuje veškeré vztahy k okolnímu prostředí (třebaže si stanoví za cíl vnímat okolí ještě lépe). Nejsou u něj tudíž žádné zesilovací prvky či denní doba, kdy se má praktikovat. Ve smyslu Wydy jde tedy spíše v podstatě o všeobecnou přípravu ke cvičení, než o vlastní cvik.

MOŽNÉ CHYBY

Při tomto cvičení se takřka nedají udělat chyby, začátečníci by si však přesto měli vštípit několik bodů:

- Dýchání má zůstat rovnoměrné a klidné. Během cvičení bychom se neměli hýbat, dokonce ani když se potřebujeme podrbat nebo se podívat na hodinky. Nejde o to, abychom si nějak odseděli čas; náš úkol zní "NALÉZT KLID".

- Vyloučením rušivých podnětů z okolí dochází u začátečníků často k poruchám rovnováhy, pokud cviky provádějí ve stoje, a musí tudíž cvičení přerušit. Měli by se proto rozhodnout pro pozici vsedě nebo vleže (kdy ovšem zase hrozí nebezpečí usnutí).

Převzato z wyda.kvalitne.cz